Fodring – og etablering af vinterleje.

FODER: I forbindelse med fodring, er her en lille tekst (fra Swienty ) om Apifonda og Apiinvert. Læs – eller download filen nedenfor. God fornøjelse. Man kan jo også bare blande sin egen sukkerblanding.

Fodring af bier og Etablering af vinterleje (indvintring af bier) PDF – download.

Vinterfodring af bier – PDF – download.

1)     Apifonda i 15 kg, et lille hul i siden så det ikke løbet ned i stadet,  magasin over. Risiko for vildbyg. De skal have mere end 15kg, den næste portion straks efter – måske 1,5 pakke ialt. PS! Det tager sin tid for bierne at hente foderet ned.

2)     Foderspand med huller i låget,  klemmes tom for fri luft og lægges omvendt på en hulplade for at undgå vildbyg. Spanden kan være med Apiinvert eller sukkerblanding.

3)     Foderspand som står opret på et par pinde, leca eller halm i spanden som bierne kan stå på. Ikke hygiejnisk nok, risiko for vildbyg.

4)     Fodermagasin som fyldes op hen ad vejen. Bjarne fodrer alle familier med 24 liter af en hjemmelavet 60% sukkeropløsning. Let og hygiejnisk, ingen vildbyg. Fodermagasinet skal hælde en smule så foderet løber hen til bierne og ikke fra. Dyr løsning, kræver mere opmagasineringsplads.

Foderblanding: til 25 liter foderblanding anvendes 20 kg sukker og 12,5 liter vand og 0,5 dl 32% eddikesyre, det kan lettere blandes i gruekedel med opvarmning og herfra tappes på 10-20 liters dunke til udbringning til bigården. Eddikesyren letter dels biernes omsætning af sukkerblandingen til mere fordøjelige sukkerarter, dels øger den holdbarheden af sukkerblanding således at rester kan gemmes til næste sæson.

Etablering af vinterlejet og fodring sker samtidig med sidste honningfratagning. Tidspunktet varierer meget mellem de erfarne biavlere fra slutningen af juli til slutningen af september.

Vinterleje: alle bierne skal ned i én kasse. Ren bund, rent magasin. Forrest en god pollentavle. Dernæst yngeltavle+dronningen. 3.+4. tavle igen yngeltavler. Yngeltavler med kun lidt yngel medtages ikke. De sidste 6-7 tavler skal helst være udbyggede jomfrutavler (fra samme familie), klar til at fylde med foder. En af fordelene ved denne metode er at yngellejet er samlet forrest og ikke bliver delt op når foderet hentes ned. Alle bier rystes ned, foderkassen og ren dækplade og låg på.  Først når alle familier i bigården har fået samme tur og er klar påbegyndes fodring for at undgå røveri. Trækbierne er vigtige i processen med hurtigt at få foderet hentet ned. Herefter går de til grunde. Bjarne fodrer herefter med 18 l som fodermagasinet rummer og fylder efter med 6 l inden de har taget alt. Foderet skal helst tages ned i løbet af en uges tid. Herefter er der ro i familien. Bjarne anbefaler at bunden står på en betonflise, flyvesprækken indsnævres og at man sætter en bagagerem rundt om flise+stade således at familien ikke forstyrres af blæst og store dyr som kan vælte stadet. Rotter kan ikke komme op under og mus kan kun med besvær entre stadet.

Bundpladen skal være i når der fodres for at undgå vildbyg, herefter skal den fjernes for at sikre ventilation om vinteren.

Varroabehandling skal ske igen nu hvor honningen er taget fra, samtidig med eller efter fodringen. Bjarne, Aksel og Finn og Birthe klarer sig uden problemer med oxalsyre drypninger alene: i september/oktober (efter fodringen), ved juletid hvor yngelproduktionen er på et minimum og i slutningen af februar.

Total Page Visits: 16539 - Today Page Visits: 2