Foreningen

Stader i villahave i Rønne

Vi er en lokalforening under Danmarks Biavlerforening. Lokalforeningen blev stiftet den 17. juli 1888 og har i dag knap 80 medlemmer. Tilmelding: kontakt: Flemming på: fsk-privat@hotmail.dk

Biavl lærer man ikke bare ved at se en Youtube-video eller læse om det i en bog. Vi samles til tema-aftener med fagligt indhold, hvor man i afslappet form, kan spørge om råd og blive opdateret med den nyeste viden.

Praktisk erfaring er vigtig og derfor afholder foreningen tirsdags møde gennem sæsonen, hvor erfarne biavler deler deres viden og bi-fornemmelse med “nye biavlere”.

Dronning produktion

Vi tager rundt på Bornholm til forskellige arrangementer, hvor man kan få en “bi-snak” og købe et glas honning eller 2.

Honningbiernes betydning som bestøver af vores afgrøder er rigtig vigtig. Bierne lider under et ensidigt og ringe fødegrundlag og påvirkes af pesticider. I foreningen forsøger vi at tale biernes sag. Bier er en nødvendighed for bestøvning af både den dyrkede – og den vilde frugt. Vi ønsker en flora, der sætter frugt og frø til gavn for de vilde dyr og os selv. Vi ønsker at arbejde sammen med andre med interesse for naturen og den mangfoldighed, den byder på.

* * * * * * * * *

Total Page Visits: 133319 - Today Page Visits: 2