Regler for køb, salg og flytning af honningbier

En biavler skal ifølge bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier lade en kyndig biavler undersøge sin bigård med henblik på at generere en sundhedsattest i forbindelse med:

En bifamilie skal flyttes til en anden ejendom. Undersøgelse skal foretages igen, hvis bifamilien flyttes tilbage efter vandring.

En bifamilie skal flyttes mere end 1 km fra den hidtidige stadeplads, hvad enten det er indenfor samme ejendom eller til anden ejendom.

En bifamilie skal overdrages (sælges, foræres, udlejes etc.) til anden side. Det er overdrageren, d.v.s. sælger, der har ansvar for at rekvirere et syn ved en kyndig biavler.

Samtidigt beder overdrager om, at modtageren opretter sig i det Centrale Bigårds Register med henblik på at generere en sundhedsattest.

Alle bifamilier i bigården undersøges, uanset om hele bigården eller kun enkelte bifamilier skal flyttes eller overdrages. Alle tavler i bifamilierne og tavler, der tidligere har været brugt inkl. tavlelagret, skal undersøges. Tavlerne undersøges for symptomer (synlige tegn) på meldepligtige skadegørere.

Sundhedsattesten kan udstedes når der ikke er fundet tegn på meldepligtige skadegørere.

Syn skal være sket max. 14 dage før flytning.

Der skal være nok yngel i bi familien – idet det der synes for er yngelsygdomme.

Total Page Visits: 1234 - Today Page Visits: 1