Referater 2022

_____________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde 11.5.22 Tilstede var: Ole, Flemming, Christian og Allan. Vera havde meldt afbud.

 • kort referat af Danskbiavlerforenings generalforsamling
  • Allan redegjorde for de vigtigste emner på generalforsamlingen.
   • En suppleant blev udskiftet, ellers er bestyrelsen den samme. Vildt 😊
   • Kontingentet bliver hævet med 15,- kr. pga. stigende priser generelt. Kontingentet er ikke blevet hævet i 8 år… der var dog ”kampvalg” da to delegerede ville hæve kontingentet med 40,-kr. Dette forslag blev dog nedstemt…. Og de 15,- kr. blev vedtaget.
 1. Tirsdags møder
  1. Ole Hertz er gået i gang med at arrangerer Tirsdagsmøderne.
  2. Nedenstående emner er vejledende og skal bekræftes:
   • forårseftersyn 
   • etablering af insekthave
   • forberede parringskasetter

Andre emner: Aksel – dronning tilsætning? honningfratagning? Indvintring?

 • Bigård i Svartingedale Skole.Skolen vil gerne have bier, ifm. undervisning i biodiversitet
  • Foreningen spørger ud, men hvis ingen melder sig, melder foreningen fra……
 • Skolebigård – køb af materiale og oprettelse
  • Allan opretter bigård i CBR og ved Multihuset, sammen med begynderne.
  • Der indkøbes materiale til etablering og drift af en skolebigård og honningbehandling..
  • 2 lavnormal stader med 3 magasiner og 1 aflæggerkasse
 • Kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer og almindelige medlemmer?
  • det er hjemmesiden der er den primære kommunikations platform.
  • Facebook kan bruges mellem medlemmerne, men administreres IKKE af bestyrelsen, så tjek hjemmesiden for aktuelle info.
 • Salg af pollen og propolis.Undertegnede fik en opringning fra en kvinde, der ville købe pollen og propolis. Men jeg ved ikke hvem der sælger disse produkter. Er det noget vi skal arbejde på?
  • Der bliver sendt en forsørgelses ud til medlemmerne.
 • evt.
  • næste møde bliver Mandag d. 23. juni kl. 19:00 hos Ole H.

Referat af bestyrelsesmøde 22-2-22

 1. Valg af referent og ordstyrer         ref. Allan – ordstyre Vera
  • Tilstede: Vera Keim, Allan G. Olsen, Christian Thøgersen, Flemming Skou
  • Ole Hertz og Jens Ole Marcher var forhindret
 2. Vi har nu en ny bestyrelse på 5 medlemmer.
  • Formand: Allan
  • Næstformand: Christian
  • Kasserer: Flemming fortsætter….
  • Menig bestyrelses medlem: Vera
  • Menig bestyrelses medlem: Ole
  • Suppleant: Jens Ole
 3. Nedenstående Ansvarsområder/ udvalg blev fordelt.
  • Hjemmesiden – Allan – forslag til indhold modtages
  • Foredrag – Ole og Vera – forslag modtages.
  • Tirsdagsmøder – Ole H påtager sig at finde folk der vil. Hver anden tirsdag (helst lige uger) kl 19.
  • Skolebigård – Ole og Allan færdiggør en Skolebigård, mest til begynderne
  • Begynderkursus – Allan
  • Politisk arbejde/samarbejder med foreninger og interesseorganisationer – Christian prøver at påtage sig rollen
  • Arrangementer – Vera – ikke nødvendigvis kun om bier….
  • Etiketsalg – Allan (hvis interessen er der for Dato – og Rund Gul Bornholmsk Honning etiketter.)
 4. Ole H og Allan kommer med en lille stand til åbent hus arrangement. Lørdag d. 26 marts. Kl. 14:30 til…..
 5. Allan deltager i Danmarks Biavlerforenings Generalforsamlig. Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S, lørdag den 23. april 2022 kl. 10.00 (der serveres kaffe fra kl. 9.30).
 6. Følgende foredrag er planlagt i 2022 – se i øvrigt vores hjemmeside for mere….
  • Lise Hansted 23.04. kl 14 – Bier som ulandshjælp
  • Lotte Möller 22.03. kl 19 – Bier og mennesker (hendes bog)
  • Börje Svensson 17.05. kl 19 – Biavl i Norge og Sverige

mvh bestyrelsen

_________________________________________________________________

Referat af Generalforsamlingen 8-2-2022

 1. Valg af dirigent – Christian Thøgersen blev valgt
 2. Bestyrelsens beretning
  1. 2021 var (igen) overskygget af Corna og en næsten hel ny bestyrelse påbegyndte sit arbejde.
  2. Tidligt i foråret afholdt Allan begynderkurset Online på Zoom
  3. Tirsdagsmøder hos:
   1. Aksel viste sine bistader frem ved Ekkodalen og snakkede lidt om biernes genetik – PS! det var ret koldt til sidst….
   2. Maria der fortalte om sit Flowhive
   3. Ole Hertz fortalte om Trugstader
   4. Steen Knudsen viste tis og tiks
   5. Bjarne
   6. Jens Ole og Inge Marcher
  4. Vi havde besøg af formanden for den svenske Thorbjørn Suensson Buckfast avler forening og fortælle om Buckfast bien og biernes genetik.
  5. Flemming Vejsnæs der holdte foredrag om INSIGNIA Projektet.
  6. Nancy stod i spidsen for en kosmetik workshop.
  7. Biavlermiddag i december blev udskudt til februar 2022.
  8. Andre tiltag:
   1. vi sætter processen med at få en skolebigård i gang og kommer til at etablere en skolebigård ved Multihuset som vi regner med at sætte op i løbet af foråret.
 3. Fremlæggelse af regnskabet – regnskabet blev godkendt
 4. Forslag fra medlemmerne
  • Aksel Jørgensen foreslår et kursus om dronnigeavl. Der startes 7. maj kl. 13:00 Dronning produktion til eget brug, Intro kursus v/ Aksel Jørgensen, Karlsgårdsvej 13, 3700 Rønne (Klemensker).
 5. Bestyrelsens forslag og planer for resten af året 2022
  • Ændringer i bestyrelsen på vej: Vera Keim går af som formand, bestyrelsen konstituerer sig ved Bestyrelses møde den 22.02.2022
  • Allan G afholder begynderkursus i marts/ april – start 1. marts 2022
  • Skolebigården søsættes i foråret 2022
  • Tirsdagsmøder – ingen aktuelle endnu
  • Foredrag i løbet af foråret og vinterhalvåret
  • Vi sender et medlem af bestyrelsen til biavlerkonferencen à vidensdeling på øen
 6. Valgforbund (jævnfør DBF.§5 stk.7) – ikke relevant
 7. Valg til bestyrelse: På valg er Nancy, Allan og Vera
  • Allan og Vera modtager genvalg – de bliver valgt enstemmigt
  • Nancy modtager ikke genvalg og træder ud af bestyrelsen
  • Da der ikke var nye kandidater til bestyrelsen fortsætter den med 5 medlemmer og en suppleant.
 8. Valg af revisor. På valg er Michael Benzon – modtager genvalg. Revisor suppleant blev – Anka Sonne enstemmigt valgt
 9. Eventuelt – Hjemmesidens indhold og formål blev diskuteret. Generelt skal hjemmesiden indeholde nyheder, aktiviteter af relevans for medlemmer og andre biavls interesserede. Forslag kan sendes til Allan Gylling Olsen e-mail. kullor@gmail.com

M.v.h.
Bestyrelsen

___________________________________________________________________________

 

Total Page Visits: 5415 - Today Page Visits: 2

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.