Privatlivspolitik og persondata

EU’s databeskyttelsesforordning

Den 25. maj 2018 gælder de nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU.

Hvis du modtager Bornholm biavlerforenings nyhedsbrev og invitationer bliver din e-mailadresse gemt i et register. Registreringsdatabasen bruges kun til at formidle information om vores  aktiviteter, og din e-mailadresse deles ikke med andre virksomheder eller institutioner.

Vi vil gerne fortsætte med at holde dig opdateret om vores aktiviteter i fremtiden. Hvis du fortsat ønsker at modtage information fra os, behøver du ikke gøre noget, og dermed giver du os tilladelse til at holde dig orienteret om vores aktiviteter. Hvis du ikke længere ønsker at modtage information fra os, skal du afmelde dig vores nyhedsbrev og dermed register nederst i denne email.

Vær opmærksom på, at du altid kan afmelde dig vores register ved at skrive til foreningens sekretær på mail: flemming.mogensen54@gmail.com
Med venlige hilsner,
Bornholms Biavlerforenings bestyrelse

* * * * * * * * * * * * *

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.bornholmsbiavl.dk.

Dokument om fortegnelsespligt

Dette dokument skal sikre foreningens fortegnelsespligt iht. persondataforordningen. Den lokale biavlerforening skal løbende opdatere kolonnen længst til højre.

Foreningens navn: Bornholms Biavlerforening

Senest opdateret: 6. juni 2018

 

1.

Hvem er foreningens dataansvarlige?

 

Alle foreninger, der håndterer persondata, skal have en person, der er udpeget til dataansvarlig. Typisk vil det være formand eller kasserer.

 

 

Anfør Navn og adresse:

Flemming Skou (Kasserer)

 

2.

Med hvilket formål behandles persondata i foreningen?

Grundlæggende skal man have et sagligt formål for at registrere personer i et register. – Varetagelse af medlemsforhold, udsendelse af information og deltagelse i foreningens aktiviteter.

– Kontakt i tilfælde af sygdomsudbrud i biavlen.

– Udbetaling af godtgørelser

– Indberetning af medlemsliste til:

f.eks. kommune i forbindelse med tilskud fra folkeoplysningsloven

 

 

 

3.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Her bør oplistes de i foreningen behandlede personoplysninger.

 

Almindelige personoplysninger:

–  Navn

–  Adresse

– Telefonnumre

–  E-mail

Og i relation til medlemskabet registreres:

–  Indmeldelsesår

–  Funktioner i foreningen

 

Særligt personfølsomme oplysninger:

–      Ingen

 

4.

Oplysninger, som vi behandler oplysninger om.

Hvilke typer af personer behandles der oplysninger for?

 

I foreningen opbevares kun persondata for medlemmer.

 

5.

Videregivelse af oplysninger.

Anfør hvem oplysninger videregives til.

 

– Personoplysninger udveksles med Danmarks Biavlerforening gennem foreningens medlemssystem.

 

6.

Sletning af personoplysninger.

Lokalforeningernes formand og kasserer kan logge ind i systemet og kan kun se en oversigt over indeværende års medlemmer og det foregående års medlemmer. a)

Alle personoplysninger slettes fra lokalforeningen et år efter udmeldelse.

 

7.

Opbevaring af personoplysninger.

Persondata i Danmarks Biavlerforening håndteres primært i medlemssystemet Winkas.

 

 

–   Persondata i foreningen forefindes i Danmarks Biavlerforenings medlemssystem, som kun kan tilgås af foreningens formand og kasserer.

– Persondata på lokalmedlemmer, som ikke er indmeldt i Danmarks Biavlerforening, forefindes på computer, som via kode kun kan tilgås af Flemming Skou

 

8.

Funktioner i medlemssystemet.

 

Man skal kunne dokumentere, hvem der har registreret hvad. – Når lokalforeningens formand eller kasserer foretager en ændring i medlemssystemet, så husker medlemssystemet dette. På den måde kan Danmarks Biavlerforening når som helst gå tilbage og se, hvem der foretog ændringer.

 

9.

I tilfælde af brud på sikkerheden

Brud på datasikkerheden skal indberettes. – Hvis der i lokalforeningen opstår en situation, hvor persondata er blevet tilgængelige for andre end de personer, der har lov til at arbejde med dem, skal dette oplyses til Danmarks Biavlerforening. Anmeldelse skal som udgangspunkt ske senest 72 timer efter bruddet er konstateret til dansk@biavl.dk, sammen med en telefonisk henvendelse.

 

 

 

Total Page Visits: 3135 - Today Page Visits: 2