Varroa behandling – den sikre metode

  1. Drypning med oxalsyre: (husk beskyttelse handsker og briller)

I en plastbøtte (ikke en rustfristål bøtte) blandes:

  •   250 g sukker
  •  2½ dl næsten kogende vand
  • 20 g oxalsyre

Oxalsyre blandingstabel – HUSK, små mængder øger risikoen for fejlmålinger

Oxalsyrelommeregner.

Staderne dryppes med oxalsyreblandingen,  3 – 4 ml i hver tavlegade med bier. IKKE på tavlerne…..

Brug en plast doseringssprøjte på ca. 60ml eller en automat/prof doseringssprøjte med beholder. Hold blandingen lun evt. i en varm neoprentaske. eller andet, der kan tåle oxalsyre og snavs…

Der dryppes i oktober, december og marts. MINDST 6 uger før honningfratagning!!!

Vigtigst er det at dryppe i december (eks. 1. søndag i advent) hvor bierne sidder i klynge og der er minimalt med yngel. PS! På Bornholm er der ofte  yngel hele året, men mindst i december. ) Allerede primo januar lægger dronningen æg.

Fordampning med oxalsyre:

Fordamperen kobles til et bilbatteri i 3 – 4 min. 1 gram oxalsyre lægges i skeen på Varrox fordamperen som stikkes ind i en bund fremstillet til formålet, hvorpå stadets magasin med låg er placeret.  Derefter tages den ud og hullet lukkes til i 15 min. Stadet sættes tilbage på plads. Dette gøres mellem jul og nytår hvor temperaturen, forhåbentlig, er under frysepunktet. Der findes andre “fordampere” som denne 220V Oxalsyre fordamper

Oxalsyrebrænding til varraobehandling 2

Oxalsyrebrænding til varroabehandling

2) Dronefratagning:

Kræver at man ser til bierne hver 7. eller 10. dag indtil 1. juli.

3 delt dronetavle

Når bi familien fylder ¾ af magasinet (sidst i april) nedsættes en droneramme som 2. eller 3. ramme. En droneramme kan enten deles i 2 (hvis den tilses hver 10. dag) eller i 3 (hvis den tilses hver 7. dag). Når andet magasin sættes på flyttes dronerammen derop og bliver her.

Tilsættes rammen for tidligt kan bierne finde på at bygge arbejderceller.

Udbygget Dronetavle

Gøres det for sent bygger bierne ikke på den, da de allerede har lavet droneceller på de andre rammer og genanvender disse løbende. Er dette tilfældet kan man ødelægge de andre celler og bierne vil udbygge dronerammen.

Droneyngel etableres hvor der er koldest.  Dronerammen viser om stadet fungerer:

  • Bliver der bygget og er der æg er alt i skønneste orden.
  • Er der dronningeceller er der noget galt.
  • Bliver der ikke bygget kan det være tegn på at de er dronningeløse.
  • Gå bifamilien grundigt igennem 1. maj!!!
  • Og ellers hvis dronerammen viser tegn på at der er noget galt.

Dronningeceller ses oftest i bunden af 2. magasin eller øverst i første!

Varroabehandling med Myresyrer. Vært var Steen Knudsen.

Vi startede med at tjekke Steens stader for mide nedfald. Staderne havde fået myresyre, i nassenheider fordamper, nedsat for en uge siden. Det lykkedes at finde nogle få som vi kunne nærstudere med forstørrelsesglas.

Mide-tællingVarroamiden er ca. 1½ mm i diameter og blank.

Derefter samledes vi om et tomt stade hvor de tre metoder blev demonstreret!

Alfa – Omega er at få miderne væk, da de er årsagen til at bierne bliver svækket og derfor modtagelige for virus og andre sygdomme!!!! Blandt andet vingeløse bier!

MYRESYRE:

Myresyre trænger også ind bag forseglingen til larverne! Er dronningen mere end to år gammel kan man risikere at hun dør.

–  En nassenheider fordamper monteres i en ramme således at den sidder midt i rammen (både vandret og lodret). Der monteres en vægge i, et stykke sugende pap. Væggen kan købes i to størrelser(brug den korte). Vær forsigtig når du fylder fordamperen op. Steen holder den foran stadet, så vil eventuelle dråber der falder ned fjerne ukrudtet, da det visner væk. Der er plads til 140 ml myresyre 85 % (ikke 60 %). Påmonter gitteret over væggen. Da bierne ikke er så glade for myresyren kan de finde på at fylde propolis i rillerne, på gitteret, og stoppe fordampningen.

Brugen af Nassenheimerfordamper
Brugen af Nassenheiderfordamper

I starten af august, efter at have givet lidt foder, tager Steen en af de yderste rammer op. Den erstattes af nassenheider rammen som placeres midt i stadet. Læg et stykke plastik over magasinet og placer en afstandsramme(ca.5cm høj) ovenpå, før låget. Her anbringes den tiloversblevne ramme. Da Steen har en bund med meget ventilation, sørger han for at lukke bunden med en plade, så kun flyvehullet er åbent som ventilation.

Efter 7-10 dage fjernes nassenheider fordamperen og rammen (overliggeren) hænges på plads igen. Steen har været udsat for at dronningen havde lagt æg, etableret yngelleje, på 3. og 7. ramme, altså på begge sider af nassenheimer fordamperen.

– En Krämerplade (indeholder 200 ml myresyre) ligges på to lister eller på en ramme ovenpå magasinet. Det anbefales at afstandsrammen er 10 cm høj, så der etableres et fordampningsrum. Husk at skær et stykke på 1 cm og fjern plastikket ca. 3 cm fra enden på tværs af pladen på begge sider. Vær opmærksom på at det skal være modsat på den anden side, så fordampningen sker i begge ender.

Efter 7 dage fjernes Krämerpladen.

Fri myresyre. En klud, husk at den skal være våd (fugtig) dryppes med myresyre hver dag i 4 dage. Gulvpap kan også bruges.

Referent: Nancy Kofod

Total Page Visits: 6749 - Today Page Visits: 3