August 2019

For biavleren går sommeren,  hvor mærkeligt det end lyder når temometeret viser 25 grader, på hæld her primo august.

Træk-mulighederne er ved at være begrænsede og den nektar som bierne kan samle ind bruger de selv, medmindre dine bier står nær marker med blomsterende efterafgrøder, og ja, så nyder by-bierne naturligvis godt af haveblomsterne.

Det er tid for indvintring af bierne!

Yngellejet skal indskrænkes, – det skal ske ca. 3 uger før du forventer at høste den sidste honning og påbegynde fodringen af bierne, så er der nemlig tid til at den yngel der er i tavlerne kan udklækkes, – der skal laves vinterleje og bierne skal behandles mod varroamiden.

Der er to ting du bør tænke ind i din indvintring. Bierne skal overvintre på rent materiel, dvs i et magasin der kun har været i sæsonene og på tavler hvor der kun har været lagret honning, – tavler der har været ynglet i, dvs. er brune, skal såvidt muligt ind til omsmeltning. Og bierne skal presses ned i et magasin, – så sikrer du den bedst mulige virkning af varroabehandlingen.

Byt rundt på kasse 1 og 2, sørg for at dronningen er i kasse 1, læg dronninggitter mellem kasse 1 og 2. Træk evt. tavler med meget forseglet yngel op over dronningegitret. De huser de nye vinterbier og skal gerne klækkes inden kasse to tages ind til årets sidste slyngning omsmeltning

Bierne er mere på dupperne når den sidste honning fjernes, så start tidligt om morgenen inden de rigtig vågner og brug gerne en bitømmer, – fordelen ved at bruge bitømmeren er derudover at bierne ikke har lagt nyindbåret nektar i cellerne, – og det har betydning for  vandindholdet i honningen.

Samme dag den sidste honning fjernes påbegyndes fodringen, –
Læs mere om fodring her. – og så er det også tid at tænke på hvordan du vil bekæmpe varroatrykket i dine bifamiler.

En uges tid efter at bierne har fået den første foder, påbegyndes varroabehandlingen. Læs mere om varroabehandling her eller på varroa.dk.  

Det er vigtigt at få varroatrykket i bund så hurtigt som muligt efter at den sidste honning er taget fra. Jo længere miderne får lov at blive i stadet, jo flere skadede bier får man og dermed højere smittetryk med diverse virusinfektioner til følge.

Alt dette vil vi gennemgå når vi mødes tirsdag d. 20. august hos Harley.

På gensyn til nogle spændende tirsdagsmøder i sensommeren 2019!

Stemningsbilleder fra foråret der er gået:

Bimøde 2. juli – Værter Mikael og Anette Benzon.

4. og 6. juni – Dronningeproduktion for hobbyavlere – Vært: Aksel Jørgensen:

Sværmtid – juni 2019

Sværmtid…

28. maj: Udvidelse af staderne – og lidt om gammeldags biavl og Hellig kvinde. Bigårdsvært, Lars Heerfort


Ilddåb i bigården: Begynderhold 2019:

86611total visits,40visits today

biavl – honning – bornholm – bestøvning – bisværm

%d bloggers like this: