August 2016

27.8.16- NYHEDER!
Vil du indrette din have til gavn for insekter,fugle, planter og dyr
                                                      ….SÅ SE DENNE SPÆNDENDE INVITATION fra Charlotte:

 

Et lille ekstra uformelt sensommer-arrangement for Biavlerforeningens medlemmer.

Lørdag d 10.9 kl 14 hos Klaus og Grete Thommesen, Lindholmsvej 4, nær Østermarie.

Klaus er maler og grafiker, men også meget insektkyndig og naturinteresseret. På sin ejendom har han over flere år fået indrettet forholdene til gavn for dyr, fugle, planter og insekter.
Klaus vil fortælle om stedets insektliv og de vilde planter, som langsomt er kommet igen i takt med, at græsset i årevis konsekvent er blevet fjernet ved hø-slet. Det betyder, at man bevidst arbejder mod ophobning af næringsstoffer og gør jorden mere mager således, at græssets dominans brydes. Det kan umiddelbart aflæses i et stigende antal plantearter og ikke mindst insekter, som igen får plads at leve på og specifikke værtsplanter til deres formering.
Vi bliver vist rundt og får indblik i, hvad vi selv kan gøre for at få en naturlig plantevækst, som gavner vores bier og alle deres vingede kolleger.
Tag gerne kaffe med !
Mange kærlige hilsner
Charlotte

* * * * * * * * * * * * *

OG endnu en spændende invitation:

Kære biavlere med vedhæng

 

 Spritteren ( Niels Frost ) og fru Sprit Erna  inviterer til valg af årets Honningsyp på :

Den Bornholmske Spritfabrik Sdr. Hammer 156 onsdag d. 7 september Kl. 19.00.

Mød op med godt humør til denne hyggelige aften og husk at du  bærer på et stort ansvar for smagen af denne gudedrik.

Meld tilbage, på denne mail (det håber vi, at I gør) at I kommer, af hensyn til opdækningen.

Kom til denne fornøjelige aften.

MVH og forhåbentligt på gensyn Niels Frost, Finn Bergendorff og på den hedengangne syp klubs vegne

Oldermand Emeritus

Johnny Horstmann.

 

 

* * * * * * * * * * * * *

Det er ved at være slut på sæsonen… Honningbierne har gjort deres!

WP_20160805_017[1]

Det er her primo august et faktum, at der ikke er mange blomster tilbage, hvor honningbierne kan finde nektar – jeg bliver lige overrasket hver år!

Tidsler, cikorie og gederams er hvad, der er tilbage i naturen i større mængder.

WP_20160805_010[1]  WP_20160805_008[1]  WP_20160805_022[1]

Det er tid for indvintring af bierne!

Når det bliver tid til indvintring af bierne, skal du som biavler indskrænke yngellejet. Det skal ske ca. tre uger, før du forventer at høste den sidste honning og gå i gang med fodringen af bierne. Så har den yngel, der er i tavlerne nemlig tid til at udklække. Derudover skal vinterlejet laves og bierne skal behandles mod varroarmiden.

Samtidig med at den sidste honning tages fra, påbegyndes fodringen.

Varroabehandlingen påbegyndes en uges tid efter, at bierne har fået den første foder. Det er vigtigt at få varroatrykket i bund så hurtigt som muligt efter at den sidste honning er taget fra. Jo længere miderne får lov at blive i stadet, jo flere skadede bier får man og dermed højere smittetryk med diverse virusinfektioner til følge.

Alt dette vil vi gennemgå når vi mødes hos Finn og Birte tirsdag d. 9. august på den gamle skole.

Læs mere om fodring her. Læs mere om varroabehandling her eller på varroa.dk.

* * * * * * * * * * * * *

Hvor stor en honninghøst vi som biavlere bliver belønnet med af de flittige bier, er afhængig af mange ting: Bigårdens placering i forhold til læ, trækkilder i nærheden, hvor god en dronning der går i bifamilien, MEN en rigtig stor del af resultatet afhænger også af, hvor dygtige vi er som biavlere til at passe vores bier!

Tirsdag d. 23. august er aftenes emne “Hvordan man høster 100 kg honning” .

* * * * * * * * * * * * *

I august forbereder biavleren sig til vinteren, men det gør bisamfundet også selv .

Sværmtiden er overstået, der klækkes ikke længere nye dronninger, der skal befrugtes og derfor er der ikke længere brug for dronerne; de har nu nasset på samfundet længe nok, og derfor bliver de smidt på porten midt i august. De droner der ikke forlader stadet på eget initiativ, smider arbejderne ud og om nødvendigt slår de dem ihjel. Kommer du i bigården de dage hvor ”droneslaget” foregår kan du se masser af døde droner foran flyvesprækken.

Det er også i august at vinterbierne kryber. Vinterbierne er de bier der skal holde gang i bisamfundet hele vinteren. Vinterbierne har en forlænget levetid; hvor en arbejderbi i sommertiden lever ca. 8 uger, så kan vinterbien leve i op til 8 måneder. Der skal helst nå at komme 18.-20.000 bier til overvintring af samfundet, – det svarer til ca. 8 rammer tæt besat med bier. Det er bedre at slå en lille familie sammen med en større, end at tage chancen og overvintre den for sig selv.

* * * * * * * * * * * * *

Ønsker du at plante lidt bierne kan trække på i sensommeren er krydderurterne stærkt anbefalelsesværdige: Oregano, timian, isop, sar, citonmelisse og mynterne er desforuden smukke og gode i madlavningen!

WP_20160805_026[1]  WP_20160805_024[1]  WP_20160805_029[1]

6809total visits.