Januar 2019

Hap-BEE New Year

Lidt sent ude, vil du mene,  med at ønske godt nytår. Måske … Alle nytårskurene og ikke mindst nytårstalerne med deres lidt vel klichéfyldte småsnak har i hvert tilfælde fået deres. Det får de hvert år – og som Prædikeren sagde det for ca. 2500 år siden: Der er intet nyt under solen. Nej, men det er der for os biavlere. Ja, ikke noget nyt, vil du mene. Og alligevel. For vi har fornøjelsen af hvert år at se frem til, glæde os til, atter at opleve  denne sanse-eksplosion, der først giver mening. (Sidebemærkning: det engelske ‘sense’ har begge betydninger på dansk: sans og

Helen Jukes: A Honeybee  heart has five openings

mening!) Og det som noget hvert år helt nyt!

Anette Møller har på vor Facebook-side henledt vor opmærksomhed på en bog, der på den mest fortræffelige måde netop gør denne forbindelse mellem sans og mening tydelig.  Titlen er meget sigende:  A Honeybee Heart Has Five Openings og er skrevet af Helen Jukes.  Undertitlen er: A Year of Keeping Bees. STOR TAK, ANETTE! Jeg har læst den og

Smuksak

vil fremover læse den hvert år. Den handler ganske enkelt om det, der sker med os alle, når vi arbejder med bier: vi bruger alle vore sanser på én gang, hvilket ikke kun giver os oplevelser med bierne, men også giver os at sanse alt omkring os på en ny måde. Lyder søgt, indrømmet, men … Læs den nu og bliv klogere på bier og livet i alt dets harmoniske forskellighed og anderledeshed.

Fra vor ærede formand er der kommet opfordring til at få oxalsyre-behandlet dine bier for at give dem en god start. Et lavt varroa-mide tryk er en forudsætning for en god sæsonstart.

Oxalsyredrypning

Dronningen begynder snart igen at lægge æg og ruste samfundet til en ny sæson og oxalsyre virker mod varroa i uforseglede yngelceller.
Læs mere på  www.varroa.dk, – her finder du også blandingsforholdet mellem sukkervand/oxalsyre – eller køb en lille pose med afvejet oxalsyre-pulver med vejledning på posen og klar til opblanding på Den gamle skole.

Nepal biavlere på honning-jagt TRYK på BILLEDET

Er man ikke til ekstrem bjergbestigning a la Mount Everest og kan

nøjes med bakker og skråninger mindre end K2, så har kollega Colin Dutnall, også på vor fortrinlige Facebook-side, delt et link med os fra BBC. Her indvier biavlere fra Lamjung distriktet os i deres traditionelle indsamling af honning. Det er et i allerhøjeste grad halsbrækkende foretagende, skulle jeg hilse at sige. Og ville kræve lang og hård træning af vore ærede og velnærede medlemmer. Men måske kunne vi nu, når så mange ønsker at forvandle Bornholm til en event-ø, anbringe nogle bier for foden af Kongestolen på Hammerknuden og så rappelle ned at hente honning. Vi taler oplevelser for mindrebemidlede her og hård business for foreningen, venner, mark my words!

Rygsvømmer. Notonecta nauta har også en poltisk variant. Man bedes bemærke spindet/spinnet TRYK PÅ BILLEDET

Ellers har rygsvømmeriet i det politiske ikke kun været i betydningen: ‘der er travlt ved håndvaskene’, men også i betydningen ‘en tilbagevenden til tidligere tiders misbrug af pesticider’ været på dagsordenen i forbindelse med nytåret. Dagbladet Politiken kunne således den 3. januar rapportere om, at de i maj 2018 forbudte neonikotinoider til sprøjtning af raps, stadig må bruges til sprøjtning af sukkerroer. Midlerne er mistænkt for at påvirke biernes evne til at orientere sig og til at skade deres evne til reproduktion. EU forbød af samme grund midlet i april 2018. En beklagelig start på året, der ikke var omtalt i nytårstalerne.

Amsterdam TRYK PÅ BILLEDET

En noget mere positiv historie fra Holland. Her har de i Amsterdam gennem en målrettet indsats at øge bestanden af bier i byen. Et

tiltag, vi nemt kunne sætte i værk allerede nu både her på Bornholm, men så sandelig i hele Danmark, når f.eks. regionskommunen eller kirkerne sætter ind med forårsrengøring og -klargøring af vore parker, kirkegårde og rekreative grønne områder.

Bistade på skovkirkegård i Helsingør

Jeg var, nu vi er ved det, nyligen i min fødeby Helsingør i anden sammenhæng. Og besøgte således Helsingør kirkegård. Her har de lavet en afdeling om til en skovkirkegård. Den er endnu i sin vorden; træerne er nys plantet og enkelte urnegravsteder er lagt rundt om træernes stammer. Her havde de også anbragt et bistade. Måske en idé ude i de små sogne på øen. I Rønne har vi allerede en biavler, hvis bier trækker på de smukkeste af kirkegårdens planter og bårebuketter.

Ellers vil jeg endnu en gang ønske alle et godt nytår. Forhåbentligt skal vi snart se dette syn igen:

Skriv allerede nu i kalenderen:

Tirsdag d. 26. Februar 2019 – Sted: Multihuset, GENERALFORSAMLING. Kom og gør din indflydelse gældende – Kaffe og kage og godt selskab – måske ser vi en film.

 

 

 

69359total visits,25visits today

biavl – honning – bornholm – bestøvning – bisværm

%d bloggers like this: