VElkommen i Bornholms Biavlerforening!

September i bigården

September er kommet med sin høje himmel og sit klare lys, og det er mærkbart at dagene bliver kortere. Den sidste honning er høstet og årets honningudbytte kan opgøres. Nogle har høstet meget, andre mindre.

Bierne er ved at være færdigfodrede for vinteren, når det bliver køligigere i vejret er det sværere for dem at inddampe og hente sukkeret ned. Så en god rettesnor er at du skal være færdig inden d. 1. oktober.

I forbindelse med fodring af bierne skal du være ekstra opmærksom på foder-nedtaget hos de små-familier du har lavet, – her er der ikke så mange trækbier og det er trækbierne der henter foderet ned, – en lille familie bruger lige så meget foder til overvintringen som en stor, – færre bier i stadet kræver mere energi til at holde varmen.

Snup et par fyldte fodertavler fra en større familie og giv i stedet den et par tomme tavler og en ekstra sjat foder, – det er så ærgerligt at miste en bi-familie fordi den mangler foder i foråret.

Når du fjerner foderkassen, fjerner du også bundpladen så der er god ventilation i stadet henover efterår og vinter og samtidig sættes sprækkeindsnævringerne i. Tak for i år, små flittige bier!

I forholdet til pasningen af bierne er det alene varroabehandlingen der er tilbage.

På Varroa.dk er der rigtig megen viden at blive klog på, og du kan læse om varroa-behandling under ”Referater fra tirsdagsmøderne”.

Og, nå ja, så er der også tilbage at rengøre alt det brugte materiel, at afsmelte voksen på de slyngede rammer og gøre klar til en ny bisæson i 2021.

* * * * * * * * * * * *

Vores formål er at fremme biavlen på Bornholm.

Vi er en lokalforening under Danmarks biavlerforening. Lokalforeningen blev stiftet i i 1888 og har i dag knap 80 medlemmer.

Vi samler biavlerne på Bornholm for sammen at sørge for at der er et højt vidensniveau i forhold til pasning af bierne; vi deler erfaringer og opdaterer hinanden på ny viden.

Biavl lærer man ikke ved at se en youtube-video eller læse en bog, – “de gamle biavler” giver deres viden og bi-fornemmelse videre til “de nye biavlere”.

Vi er bi-kollegaer og der er altid en kollega at ringe til når usikkerheden melder sig “hvad går jeg nu”.

På “tirsdagsmøderne” gennemgår vi løbende gennem bi-sæsonen det aktuelle arbejde i bigården. Vi samles til tema-aftener med fagligt indhold og vi samles i mere afslappet form fordi “når man kender hinanden” er det lettere at spørge.

Honningbiernes betydning som en del at insektmassen der bestøver vores afgrøder er rigtig vigtig. Bierne lider under et ensidigt og ringe fødegrundlag og de er stærkt påvirkede af pesticider og i foreningen søger vi at tale biernes sag.

Vi tager gerne en bi-snak ved arrangementer rundt omkring på øen, måske vil det også være muligt at købe et glas honning.

* * * * * * * * *

Total Page Visits: 110561 - Today Page Visits: 6

biavl – honning – bornholm – bestøvning – bisværm

%d bloggers like this: