September 2016

logo m. bi arial

Sommeren går på hæld, – september er kommet med sin høje himmel og sit klare lys, og det er mærkbart at dagene bliver kortere. Den sidste honning er høstet og årets honningudbytte kan opgøres. Nogle har høstet meget, andre mindre.

Honningudbyttet er meget afhængigt af biavlerens driftsform og evne til at læse bierne. På Tirsdagsmødet ”Hvordan man høster 100 kg. honning” gav Bjarne, Birte og Finn os rigtig meget at tænke over – alle tre er de meget erfarne biavlere og værd at lytte til. Læs referat under “Praktiske råd

***************

Bierne er ved at blive fordret for vinteren. I forbindelse med fodring af bierne skal du være ekstra opmærksom på foder-nedtaget hos de små-familier du har lavet, – her er der ikke så mange træk-bier og det er trækbierne der henter foderet ned, – en lille familie bruger lige så meget foder til overvintringen som en stor, – færre bier i stadet kræver mere energi til at holde varmen.

Snup et par fyldte fodertavler fra en større familie og giv i stedet den et par tomme tavler og en ekstra sjat foder, – det er så ærgerligt at miste en bi-familie fordi den mangler foder i foråret.

***************

Det er også nu, at indsatsen for at holde varroamide-trykket nede skal gøres, – nogle vælger i forbindelse med fodringen at behandle med myresyre, andre vælger at dryppe med oxalsyre i oktober.

Et er sikkert og det er at du som biavler skal gøre noget! – så må du med tiden drage dine erfaringer og vælge din strategi.

På Varroa.dk er der rigtig megen viden at blive klog på, og du kan læse om varroa-behandling under ”Praktiske råd”.

Ellers er der nu alene tilbage at rengøre alt det brugte materiel, at afsmelte voksen på de slyngede rammer og gøre klar til en ny bisæson i 2017.

Tirsdag d. 6. september vise Bjarne os den simple måde at gøre rent på i en gruekedel – ja, og så får naturligvis ”den smarte måde” at se også.

Onsdag d. 7. september er vi inviteret til syp-smagning på spritfabrikken – det plejer at være fornøjeligt – Husk tilmelding til Finn.

Lørdag d. 10 september har Charlotte foranlediget et spændende arrangement, hvor vi af Klaus Thommesen bliver vist rundt i ”insekternes paradis” og får fortalt hvordan man laver en insekt-venlig have.

Tid og sted finder du under ”Aktiviteter”.

***************

I bestyrelsen arbejder vi på en renovering af Bornholm biavler forenings logo, – det vil være klart til sæsonen 2017.

Det vil bestå af et skilt der kan sættes ved salgsboden og 4-lågetiketter samt et låg-vedhæng– vi skal brande vores honning som et unikt bornholmsk produkt ligesom de øvrige bornholmske fødevareproducenter gør det – og så kan vi måske tage en ordentlig pris for vores fantastiske honning også!

4,5 cm arial

Baggrundsfarven skal naturligvis stadig være gul, men vi leder efter den helt rigtig solgule farve.

Solskins-øen Bornholm, honningbien, vokstavlen, Bornholms biavlerforening og årstidens honning samlet i een lågetikette!

Tillige arbejder vi på forseglings”strimmel” der skal passe til serien.

Lågetiketten er tænkt som et supplement til den etiket du har på glasset og vil alene være for biavlere der er medlem af Danmarks biavlerforening og Bornholms biavlerforening!

***************

www.bornholmsbiavl.dk har nu haft mere end 7300 klik på siden – vil du på listen med ”gårdsalg” – på ”sværmfanger-listen” eller på ”bestøvningslisten, så send en mail med dine kontaktoplysninger til Jannie.

8915total visits.