Bornholms Biavlerforening!

Vores formål er at fremme biavlen på Bornholm. Vi er en aktiv forening, der ønsker både at få flere biavlere på Bornholm, men også ønsker flere bier. Bier er en nødvendighed for at vi alle kan plukke både den dyrkede og den vilde frugt. Vi ønsker en flora, der sætter frugt og frø til gavn for de vilde dyr. Vi ønsker at arbejde sammen med andre med samme interesse for vores natur og den mangfoldighed, den byder på.

Vi er en lokalforening under Danmarks biavlerforening. Lokalforeningen blev stiftet den 17. juli 1888 og har i dag knap 80 medlemmer.

CVR.nr. 39838591

Vi samler biavlerne på Bornholm for sammen at sørge for at der er et højt vidensniveau i forhold til pasning af bierne; vi deler erfaringer og opdaterer hinanden på ny viden.

Biavl lærer man ikke ved at se en youtube-video eller læse en bog, – “de erfarne biavler” giver deres viden og bi-fornemmelse videre til “de nye biavlere”.

Vi er bi-kollegaer og der er altid en kollega at ringe til når usikkerheden melder sig “hvad gør man”.

På “tirsdagsmøderne” gennemgår vi løbende gennem bi-sæsonen det aktuelle arbejde i bigården. Vi samles til tema-aftener med fagligt indhold og vi samles i mere afslappet form fordi “når man kender hinanden” er det lettere at spørge.

Honningbiernes betydning som en del at insektmassen der bestøver vores afgrøder er rigtig vigtig. Bierne lider under et ensidigt og ringe fødegrundlag og de er stærkt påvirkede af pesticider og i foreningen søger vi at tale biernes sag.

Vi tager gerne en bi-snak ved arrangementer rundt omkring på øen, måske vil det også være muligt at købe et glas honning.

* * * * * * * * *

Total Page Visits: 127683 - Today Page Visits: 22

biavl – honning – bornholm – bestøvning – bisværm

%d bloggers like this: