Februar 2017

HUSK!  Generalforsamling d. 14. februar kl. 19 i Multihuset.

* * * * * * * * * *

Bimøder forår 2017, Se programmet her

* * * * * * * * * *

Vi har passeret 2. februar og kyndelmisse, den dag halvdelen af vinteren er gået. Erantis og vintergæk begynder så småt at stikke hovedet over jorden og piletræerne står klar til at lade gæslingerne springe – en god og vigtig pollenkilde som bierne henter ind til fodring af larverne.

Foran flyvespalterne kan der ligge mange døde bier, – et tegn på at der ryddes op og ud inde i bistadet.

Selvom bierne er gode til selv at rense ud, kan der godt ligge mange bier på bunden inde i stadet og du skal sikre at der er fri passage for bierne ved at rense flyvespalten med en pind eller et stykke ståltråd.

Ellers er det vigtigt at bierne lades i fred indtil de har været ude at tømme sig, – dette fordi forstyrrelser kan få dem til at tømme sig inde i stadet med en masse smittekim til følge, men når de har tømt sig, kan du skifte/rense bundene.

Samtidig med dette er det muligt at fornemme om bierne har foder nok. Har de ikke det skal de have lidt foderdej, – det er så ærgerligt at miste en bifamilie der ellers har klaret vinteren, fordi den løber tør for foder og da efteråret 2016 har været så mildt og bierne derfor aktive, er der stor sandsynlighed for at de har brugt godt af vinterfoderet.

En tommelfingerregel er at der skal være 5 kg foder tilbage medio marts.

En forårs-drypning med oxalsyre kan også være med i overvejelsen som et forbyggende indgreb mod varrao, – det er først ultimo april/primo maj at dronetavlen kan tilsættes hvis det indgår i din strategi for at holde varroamiden i skak.

Mon du i vinterens løb har besøgt Varro.dk?

* * * * * * * * * * * * *

Pladserne på årets begynderkursus i biavl er fyIdt op og vi håber at vi får smittet de 12 deltagere med vores begejstring for honningbierne og deres fantastiske samfund.

* * * * * * * * * * * * * *

Her kommer et par stemningsglimt fra en hyggelig eftermiddag med markvandring og meget og spændende ny viden. Det er altid lækkert at lytte til dedikerede og engagerede mennesker.
TAK til Klaus Thommesen og Grete. Og også et stort tak til Charlotte Hertel for at finde på arrangementet!
Det vil være rigtig skønt hvis der er flere der ved noget om noget eller gerne vil vise noget frem eller kender nogen…..
Klaus og Grete vil åbne deres dejlige have for os igen i juli 2017 så vi kan de resultatet af deres målrettede indsats når det præsenterer sig flottest.