VElkommen i Bornholms Biavlerforening!

Det sker – forår 2020:

Tirsdag d. 25. februar: GENERALFORSAMLING, Multihuset i Østerlars, Cafeen kl. 19.

Lørdag d. 14 marts kl. 12-17: Køkkenet i Multihuset. Vi tryller med biernes produkter, laver shampoo og salver, sæber og bolscher. Vi vil forsøge at lave voks-lærreder til indpakning af fødevarer og madpakker – opbevaring helt uden kemi. Vi starter med sammen at spise lidt frokost.

Lørdag d. 2.maj kl. 12-17: Sløjdlokalet i Multihuset. Bi-sløjd. Vi laver fejefix og tvillingbunde. Måske en sværmfanger eller en vokssmeltekasse…. Har du en ide så kom med den! Vi starter med sammen at spise lidt frokost.

I bigården – Sæsonens tirsdagsmøder

Nedenfor er datoerne for forårets tirsdagsmøder, – afhængigt af vejret og bifamilieres udvikling kan de rykkes frem, – emnet for aftenen skal helst afspele det der skal ske “lige om lidt”.

BEMÆRK – vi søger værter til tirsdagsmøderne, – vi vil gerne hele øen rundt. Har du lyst så meld dig til Jannie

Lørdag d. 9. maj kl. 13: 1. Bigårdsbesøg. Hvordan har bierne klaret vinteren? Sted: Følger.

Tirsdag d. 19. maj kl. 19: Udvidelse af staderne, det første magasin. Brug af dronerammen. Sted: Følger.

Tirsdag d. 2. juni kl. 19: Honningfratagning, Hvordan gribes det an? Sted: Følger.

Tirsdag d. 16. juni kl. 19: Sværmningstegn og sværmhindring. Hvordan fanger man en sværm? Sted: Følger

Tirsdag d. 30. juni kl. 19: Etablering af parrekassetter til jomfrudronninger og demonstration hvordan man laver en ny familie. Sted: Følger

Tirsdag d. 11. august: Klargøring til indvintring og fodring. Fratagning af den sidste honning. Sted: Følger

Tirsdag d. 25. august: Rengøring af materiel og vokssmeltning. Sted: Følger.

Vores formål er at fremme biavlen på Bornholm.

Vi er en lokalforening under Danmarks biavlerforening. Lokalforeningen blev stiftet i i 1888 og har i dag knap 80 medlemmer.

Vi samler biavlerne på Bornholm for sammen at sørge for at der er et højt vidensniveau i forhold til pasning af bierne; vi deler erfaringer og opdaterer hinanden på ny viden.

Biavl lærer man ikke ved at se en youtube-video eller læse en bog, – “de gamle biavler” giver deres viden og bi-fornemmelse videre til “de nye biavlere”.

Vi er bi-kollegaer og der er altid en kollega at ringe til når usikkerheden melder sig “hvad går jeg nu”.

På “tirsdagsmøderne” gennemgår vi løbende gennem bi-sæsonen det aktuelle arbejde i bigården. Vi samles til tema-aftener med fagligt indhold og vi samles i mere afslappet form fordi “når man kender hinanden” er det lettere at spørge.

Honningbiernes betydning som en del at insektmassen der bestøver vores afgrøder er rigtig vigtig. Bierne lider under et ensidigt og ringe fødegrundlag og de er stærkt påvirkede af pesticider og i foreningen søger vi at tale biernes sag.

Vi tager gerne en bi-snak ved arrangementer rundt omkring på øen, måske vil det også være muligt at købe et glas honning.

* * * * * * * * *

GLIMT fra septembersmåneds tirsdagsmøder 2019

Septembers tirsdagsmøder med besøg af henholdsvis biinspektør Per Kristiansen og William og Richard fra Fødevarestyrelsen, gav på hver deres måde energi og viden til arbejdet med honningbierne og deres produkter.

Per med sine markante holdninger til vores måde at passe bierne på, til avlen af bier, bi-racer og fik vi slået fast med syv tommers søm hvor vigtigt det er at vi har styr på varroamiden.

To deciliter døde bier vaskes i opvaskemiddel for siden at blive hæld gennem en finmasket si, – ja der er Varroa!

Richard og Williams besøg gav os en up-brush på regler omkring honningbehandling, salg, regler og love. Der blev stillet mange relevante spørgsmål og givet mange gode svar. Svar på spørgsmålet om salg og markedsføring af ”bageri-honning” som bi-produkt rundsendes til jer.

September har også budt på markvandring med landmændene, – her var en god stemning og en god dialog landmænd og biavlere imellem, – og dialog er vejen frem hvis vi skal finde en god platform parterne imellem…til gavn for bierne og til gavn for biodiversiteten, men samtidig med respekt for landbrugserhvervet.

Og september  betyder ”Havens dag” – i Bo grønt i Nexø bvar årets tema, ”Hvad kan vi plante og så for at hjælpe bierne” og biavlerforeningens stand var omgivet af forårsløg og biavenlige stauder og træer. Vi havde de årefulde hverv at være dommere ved kåringen af årets honningkage, – der var indleveret tre flotte og velsmagende bidrag til konkurrencen.

Stemningsbilleder fra foråret der er gået:

Bimøde 2. juli – Værter Mikael og Anette Benzon.

4. og 6. juni – Dronningeproduktion for hobbyavlere – Vært: Aksel Jørgensen:

Sværmtid – juni 2019

Sværmtid…

28. maj: Udvidelse af staderne – og lidt om gammeldags biavl og Hellig kvinde. Bigårdsvært, Lars Heerfort


Ilddåb i bigården: Begynderhold 2019:

98264total visits,18visits today

biavl – honning – bornholm – bestøvning – bisværm

%d bloggers like this: