VElkommen i Bornholms Biavlerforening!

Juli 2020

Forårs-honningen, hvid og fin, er på glas og bøtter og måske er også den aromatiske gyldne sommerhonning klar.

Her i juli er er de store trækkilder aftagende, rapsen er for længst afblomstret, tjørn, slåen, hæg og frugttræerne står med frugten af biernes arbejde.

I landbrugslandet er det småt med trækkilder indtil gederams og tidsler tager over, og kommer der igen lidt lune til øen kan bierne hente honningdug, altså nektar fra bladlusenes eskrementer.

 I byerne er der bedre vilkår for bierne for at hente nektar i haveblomster og krydderurter, lindetræer og blomstrende efeu.

Hvor mærkeligt det end lyder skal biavleren her midt/slut juli til at tænke på indvintringen af bierne. Når den sidste honning er taget fra bierne midt i august, skal bi-familierne presses sammen på 10 rammer og fodringen påbegyndes. Og det skal forberedes nu.

I opstablings-staderne er det enkelt hvis du ikke har flyttet rundt på rammerne; kasse 2 og kasse 1 byttes rundt, – nu er der en ren kasse og friske rammer/vokstavler fra i år klar til indvintring i bunden.

Typisk har dronningen på denne tid af året indtaget kasse 2 og går her og lægger sine æg. Hun har forladt den nederste kasse, og her er der tavler med pollen og forseglet yngel. Når ynglen er krøbet ud af forseglingen, lægges der honning i tavlerne og så er det enkelt at få materiellet ind til rengøring.

Læg dronningegitter over kasse 1, – vær sikker på at dronningen er under gitteret, – det er træls at konstatere at der pludselig er yngel i de tavler der skal ind og slynges.

Starter du fodringen i midten af august vil ynglen i ægtavlerne i kasse 1 være krøbet og tavlerne vil da være klar til at rumme vinterfoder.

Ved indvintring skal der tillige være en god tavle med pollen i kasse 1.

* * * * * * * * *

Har du etableret nye små-familier så skal du holde øje med at der er en fungerende dronning, – 10-14 dage efter etablering og tilsætning af en jomfru-dronning, skal hun helst være i gang med æglægningen. Vær opmærksom om der er foder nok, dette uanset om du har lavet en aflægger i et stade eller i en parre-kasette, – der kan komme en periode med træk-stop, hvor bierne ellers risikerer at sulte.

 * * * * * * * * * * * *

Vores formål er at fremme biavlen på Bornholm.

Vi er en lokalforening under Danmarks biavlerforening. Lokalforeningen blev stiftet i i 1888 og har i dag knap 80 medlemmer.

Vi samler biavlerne på Bornholm for sammen at sørge for at der er et højt vidensniveau i forhold til pasning af bierne; vi deler erfaringer og opdaterer hinanden på ny viden.

Biavl lærer man ikke ved at se en youtube-video eller læse en bog, – “de gamle biavler” giver deres viden og bi-fornemmelse videre til “de nye biavlere”.

Vi er bi-kollegaer og der er altid en kollega at ringe til når usikkerheden melder sig “hvad går jeg nu”.

På “tirsdagsmøderne” gennemgår vi løbende gennem bi-sæsonen det aktuelle arbejde i bigården. Vi samles til tema-aftener med fagligt indhold og vi samles i mere afslappet form fordi “når man kender hinanden” er det lettere at spørge.

Honningbiernes betydning som en del at insektmassen der bestøver vores afgrøder er rigtig vigtig. Bierne lider under et ensidigt og ringe fødegrundlag og de er stærkt påvirkede af pesticider og i foreningen søger vi at tale biernes sag.

Vi tager gerne en bi-snak ved arrangementer rundt omkring på øen, måske vil det også være muligt at købe et glas honning.

* * * * * * * * *

Total Page Visits: 108468 - Today Page Visits: 5

biavl – honning – bornholm – bestøvning – bisværm

%d bloggers like this: