Juni 2017

Så er vi halvvejs gennem juni måned… Husk at den 1. juli sker der en masse:
Den bornholmske Honning-jordbær-dag løber af staben 4 steder på øen…..

Vi er at finde

  • på Torvet i Rønne
  • i MENU i Rønne
  • i Superbrugsen i Klemensker    og                                 
  • i SuperBrugsen i Aakirkeby.

Her er der mulighed for en snak om blomster og bier og der kan smages på nyslynget honning direkte fra de bornholmske bistader!

Alle steder fra kl. 10-14.

kl. 16. Havevandring hos Klaus og Grete Thommesen, Lindholmsvej 4, nær Østermarie. Mange af os var der i efteråret….

Klaus vil fortælle om stedets insektliv og de vilde planter, som langsomt er kommet igen i takt med, at græsset i årevis konsekvent er blevet fjernet ved hø-slet. Det betyder, at man bevidst arbejder mod ophobning af næringsstoffer og gør jorden mere mager således, at græssets dominans brydes. Det kan umiddelbart aflæses i et stigende antal plantearter og ikke mindst insekter, som igen får plads at leve på og specifikke værtsplanter til deres formering.

Vi bliver vist rundt og får indblik i, hvad vi selv kan gøre for at få en naturlig plantevækst, som gavner vores bier og alle deres vingede kolleger.

Vi slutter mødet af med at se til Finn og Birtes bifamilier der er så heldige at stå her.

Det går stærkt i bifamilierne i juni og det ugentlige tilsyn er vigtigt:

  

Udvikler bifamilien sig som den skal? Er der æg, larver, forseglet yngel?

  • Har familien plads nok, – kan dronningen komme af med sine æg?
  • Er der tegn på at familien er ved at gå i sværmtilstand? Er dronningen gået ned i æg-produktion? Er der sværmceller?
  • Dronerammen skal skæres
  • Der skal etableres småfamilier – det er din forsikring mod vintertab se her, Varroa.dk, – det er sværmhindrende og det er med til at nedsætte varroamide-trykket i bifamilerne
  • Jomfrudronninger til brug for udskiftning skal sættes til parring
  • Og ikke mindst så kan vi høste den første honning og den skal røres rigtigt                                                                                                                        

* * * * * * * * * * * * *

På Tirsdagsmødet den 13.  juni  kan du se hvordan du laver en lille ny bifamilie og hvordan jomfrudronninger sættes til parring.

Se her “Om at parre dronninger i parrekasetter” hvordan du gør parringskasetterne klar til at modtage jomfrudronningen.

* * * * * * * * * * * * *

BIFAMILIE TIL SALG:   Bent Sørensen har en bifamilie på Lav Normal til salg, tlf.nr. 56966544.

* * * * * * * * * * * * *

Facebook-gruppen ”Biavlere på Bornholm” lever et spændende liv, – Er du nysgerrig?

* * * * * * * * * * * * *

Om et år har Bornholms Biavlerforening 130 års jubilæum.

Bornholms Biavlerforening er stiftet i 1888 og ved 100-års jubilæet i 1988 var der 178 medlemmer – vi er i dag 60 medlemmer.

Under krigen var medlemsantallet oppe på 582 medlemmer, – biavlere blev tildelt ekstra sukkermærker mod tvangsaflevering af honning og der bliver på generalforsamlingen i 1942 advaret mod misbrug af sukkerordningen.

I 1924 holdt bipesten sit indtog på Nordbornholm og der bliver afholdt bipestkursus på Brogård i Klemensker.

Der er kun to biavlere, som kender tilstrækkeligt til bipesten til at blive autoriserede som tilsynsmænd, men sammen med to hjælpere fik de dog undersøgt 76 bigårde med 333 bifolk. 205 af disse bifolk havde bipest, og de 77 bifolk havde det i så høj grad, at de blev dræbt, mes 56 bifolk blev behandlet ved at indføre en italiensk dronning.” (Bifolk = bifamilie)

Der blev i forbindelse med 100 års jubilæet udskrevet en logo konkurrence og den lille gule lågetiket ”Bornholmsk honning – Naturligvis” er et produkt heraf,- den er så vidt vides kreeret af en 11-årig dreng fra Klemensker…..