August 2017

Det er her primo august et faktum, at der ikke er mange blomster tilbage, hvor honningbierne kan finde nektar – jeg bliver lige overrasket hver år!

Tidsler, cikorie og gederams er hvad, der er tilbage i naturen i større mængder, selvom den store mængde af regn betyder at naturen er knap så fattig på blomster i år.

Det er tid for indvintring af bierne!

Når det bliver tid til indvintring af bierne, skal du som biavler indskrænke yngellejet. Det skal ske ca. tre uger, før du forventer at høste den sidste honning og gå i gang med fodringen af bierne. Så har den yngel, der er i tavlerne nemlig tid til at udklække. Derudover skal vinterlejet laves og bierne skal behandles mod varroamiden.

Samtidig med at den sidste honning tages fra, påbegyndes fodringen.

Varroabehandlingen påbegyndes en uges tid efter, at bierne har fået den første foder. Det er vigtigt at få varroatrykket i bund så hurtigt som muligt efter at den sidste honning er taget fra. Jo længere miderne får lov at blive i stadet, jo flere skadede bier får man og dermed højere smittetryk med diverse virusinfektioner til følge.

Bjarne vil vise os en god måde at lave vinterleje på og vi tager en snak om varroabehandling, når vi mødes hos Bjarne H. tirsdag d. 15. august

Læs mere om fodring her. Læs mere om varroabehandling her eller på varroa.dk.

Hvor stor en honninghøst vi som biavlere bliver belønnet med af de flittige bier, er afhængig af mange ting: Bigårdens placering i forhold til læ, trækkilder i nærheden, hvor god en dronning der går i bifamilien, MEN en rigtig stor del af resultatet afhænger også af, hvor dygtige vi er som biavlere til at passe vores bier!

Hygiejne spiller en væsentlig rolle og Tirsdag d. 29. august er aftenes emne “Rengøring af materiel” og UKENDT viser os sin måde at afsmelte voks, koge rammer og rense bunde og magasiner.

* * * * * * * * * * * * *

I august forbereder biavleren sig til vinteren, men det gør bisamfundet også selv .

Sværmtiden er overstået, der klækkes ikke længere nye dronninger, der skal befrugtes og derfor er der ikke længere brug for dronerne; de har nu nasset på samfundet længe nok, og derfor bliver de smidt på porten midt i august. De droner der ikke forlader stadet på eget initiativ, smider arbejderne ud og om nødvendigt slår de dem ihjel. Kommer du i bigården de dage hvor ”droneslaget” foregår kan du se masser af døde droner foran flyvesprækken.

Det er også i august at vinterbierne kryber. Vinterbierne er de bier der skal holde gang i bisamfundet hele vinteren. Vinterbierne har en forlænget levetid; hvor en arbejderbi i sommertiden lever ca. 8 uger, så kan vinterbien leve i op til 8 måneder. Der skal helst nå at komme 18.-20.000 bier til overvintring af samfundet, – det svarer til ca. 8 rammer tæt besat med bier.

Er du i tvivl om en families størrelse så husk på at det er bedre at slå en lille familie sammen med en større, end at tage chancen og overvintre den for sig selv.

* * * * * * * * * * * * *

Ønsker du at plante lidt bierne kan trække på i sensommeren er krydderurterne stærkt anbefalelsesværdige: Oregano, timian, isop, sar, citonmelisse og mynterne er desforuden smukke og gode i madlavningen!

  

biavl – honning – bornholm – bestøvning – bisværm

%d bloggers like this: