Arrangementer – sommer – EFTERÅR 2021

07.09.2021

Emne: INSIGMA projektet, hvordan honningbier og deres produkter kan bruges som indikatorer for miljøforurening

Aftenens foredrag deles op i 2:

  • Hvad kan du gøre for bedre varroa tolerance. Dine droners vigtighed?
  • Honningbier som bioindikatorer. Spændende resultater fra Danmark.

v/ Flemming Vejnæs

Multihuset Østerlars

kl. 19:00

9.10.2021

Emne: Kosmetik workshop i Multihuset Østerlars

Stavsdalvej 30, Østerlars, 3760 Gudhjem

  • –       Hjemmelavet naturlig shampoo
  • –       Timian sårsalve
  • –       Læbebalsam
  • –       Kur mod sprukne ru hænder
  • –       Bee Wraps (alternativ til husholdningsfilm)

Pris: 100,-kr pr medlem

Beløb med navn overføres til foreningens konto
Konto nr. 0650-6630 095 016
Tilmelding til:
nancykofod68@gmail.com

Senest 3/10-21.

NB! kl. 13:00 – 17:00

6.11.2021

Gourmetmiddag i Multihuset Østerlars

Stavsdalvej 30, Østerlars, 3760 Gudhjem

kl. 16:00

 Ældre møder 2021

24.08.2021

Emne: Vinterleje

v/ Jens Ole M.

Hegnedevejen 8, 3720 Aakirkeby

kl. 19:00

10.08.2021

Emne: Parringskassetter – Mosegården, Sdr. Landevej 16, Nexø

v/ Bjarne H.

kl. 19:00

18.05. Aksel J. Ekkodalen 1. eftersyn og snak om biernes genetik
Tirsdag d. 29. juni 2021 kl. 19:00

Steen Knudsen er bigårdsvært
 Risenholmsvej 1  3760 Gudhjem (Der er et honningskilt ved vejen).
Han vil fortælle om arbejdet med at være forsøgsbigård for nye
dronninger og vil demonstrere sit udstyr og enkelte opfindelser der har gjort arbejdet lettere.

1.06. Ole Hertz: forår og trugstader
15.06. Maria L Tassevej: mit flowhive
Tirsdag d. 27/7    kl. 19:00.

Foredrag om “Start på erfaringsudveksling med ‘Svensk Buckfast’.

Multihuset Østerlars Stavsdalvej 30, Østerlars, 3760 Gudhjem
Baggrund for foredraget: Af Aksel Jørgensen
Allerførst lidt om buckfastbier og buckfastavl.  I modsætning til hvad de fleste tror, så er buckfastbier ikke en bestemt race. Den har godt nok racepræg i den forstand, at dens arvelige egenskaber er stabile fra generation til generation på samme måde som f.eks.  gravhunde. Den er derimod en krydsningsbi skabt af en engelsk munk, Broder Adam, på Buckfastklostret i sidste halvdel af 1900-tallet og efter en metode udtænkt af Broder Adam. Han rejste rundt i verden og iagttog forskellige steder, og hvor han fandt, at bierne artede sig på en måde, han kunne lide, tog han avlsmateriale med hjem og prøvede at krydse den ønskede egenskab ind i den linie, han arbejdede på. Hans ide og formål med avlsarbejdet var at fremavle en bi, der havde de bedste egenskaber i forhold til biavleren. Den skulle forholde sig roligt på tavlerne, ikke løbe rundt og ikke fare op ad hænder og arme eller gå i luften, når den blev tilset. Den skulle slet ikke stikke og være meget utilbøjelig til at sværme. Den skulle være sund og tolerant overfor forskellige sygdomme, have en hurtig forårsudvikling, have en god samleevne, have evnen til at bygge pæne regelmæssige tavler og adskillige andre egenskaber, som gør den behagelig at arbejde med.
Mit store idol og et fyrtårn i svensk biavl, Ulf Gröhn, lærte sig avlsmetoden hos Broder Adam og tog den med hjem til Skåne, hvor han gjorde et stort arbejde for at udbrede metoden hos de svenske biavlere. Han besøgte også bornholmske biavlere og inviterede dem til Skåne, så at de ved selvsyn kunne se resultaterne. Mange bornholmske biavlere har gennem tiden besøgt de svenske buckfastavlere, og alle har været fulde af forbavselse især over at se, hvilket temperament svenskerne kunne avle ind i deres bier. Det må vi også kunne.
Ulf Gröhn er desværre ikke blandt os længere, og det samme gælder mange af dem, der blev betaget af hans resultater. Men bornholmske biavlere er stadig husket af medlemmer af Svensk Buckfastavl, og Ulfs efterfølger, Thorbjørn Suenson, har på vegne af den kreds, vi havde udvekslinger med, henvendt sig til mig, for at få udvekslingerne videreført, fordi de var efterhånden svundet ind til stort set ingenting. Thorbjørn vil komme i Bornholms Biavlerforening og holde et foredrag om buckfastavl. Aftalen er, at han kommer 27.juli kl  19.00 i Multihuset.
Mit ønske er, at mange vil møde op, og at vi måske får sat gang i en udvikling af biavl på Bornholm. Der er da sket en udvikling i de 40 år, jeg har været med i foreningen, men da jeg trådte ind i kredsen, slog det mig, at der ikke var sket den mindste forandring i forhold til den biavl, der blev drevet, hvor jeg kom fra, og som jeg kunne iagttage på nært hold i de allerførste efterkrigsår. Det var som at komme på museum, og det, syntes jeg, var sært, når det var et levende fag, jeg gik ind i.

2020

Tirsdag d. 16. juni: Generel gennemgang af bifamilierne,; hvad er det vi skal se efter.  Sværmningstegn og sværmhindring. Hvordan fanger man en sværm? Sted: Udkæret (sø), for enden af Springbakkevejen i Vestermarie, – følg honningflagene. Bjarne Westerdahl er bigårdsvært.

Tirsdag d. 30. juni: Etablering af parrekasetter og evt. udskiftning af dronninger i de store bifamilier. Sådan laver man en småfamilie, Sted: Kolonihaverne, Gartnerbakken, drej ned af harebakken og umiddelbart efter til venstre, Åkirkeby. Allan Gylling Olsen er bigårdsvært.

Tirsdag d. 11. august: Klargøring til indvintring og fodring. Fratagning af den sidste honning. Vandretur i skovhaven. Sted: Krashavevej 34, Rø. Vera Keim er bigårdsvært

Tirsdag d. 25. august: Rengøring af materiel og vokssmeltning. Sted: Kærgårdsvej 6, 3720 Aakirkeby. Poul Erik Kristoffersen er bigårdsvært. Poul Erik har lavet sig et slyngerum som han vil vise rundt i.

Tirsdag d.  6 . oktober: Lidt om sensorik og det at smage – oplæg af  Jannie. Herefter går vi over til årets Honningbedømmelser – vi smager os gennem de medbragte honninger og kårer årets bedste forårs, sommer- og sensommerhonning. Velkommen til en hyggelig aften hvor man bliver “høj på honning”. Sted: Cafeen i Multihuset.

Lørdag d. 7. november: Gourmetmiddag 2020, Skolekøkkenet i Multihuset, mødetidspunkt kl. 15. Særskilt invitation følger.

* * * * * * * * * * * *

       

Smagen af dansk sommer er smagen af nyslynget bornholmsk honning                                                 og friske danske jordbær. UHM!

 

* * * *  * *  * * * * * * * *

 

Total Page Visits: 6909 - Today Page Visits: 1

Biavl