Hvordan man høster 100 kg. honning

De fleste af os hobbybiavlere holder honningbierne fordi vi synes det er spændende, vi skal ikke tjene penge på vores hobby, omvendt er det rart at det løber rundt og man måske endda har lidt overskud så man kan tillade sig at købe nyt materiel.

Hvordan man høster 100 kg honning” iflg Birte, Finn og Bjarne med stor erfaring og viden.

Bjarne startede med at fortælle om sin driftsform i opstablingsstaderne hen over året og de ting han er opmærksom på på de forskellige årstider. Undervejs  godt suppleret af Finn og Birte.

Bigårdens placering;

Der skal være læ og sol, gode trækkilder i en min 4-5 km radius omkring bigården.

Om foråret er pollen en vigtig forudsætning for at der kommer gang i yngelsætningen, – her er pil en god plante at have i nærheden.

Om foråret er udvintringen af bierne vigtig.

Det er vigtigt at ”læse” bierne og ikke kun lærebogen – en generel fejl vi biavlere gør, er for tidlig påsætningen af det første magasin.

Det resulterer i at bifamilien bliver nedkølet; yngelsætningen sættes tilbage fordi bierne bruger kræfterne på at holde varmen så ynglen IKKE bliver forkølet og udvikler “kalkyngel”.

Et godt tegn på at bierne er klar til 1. magasin er at de har vokset dækpladen rigtig godt til –  erfaringen siger at det typisk er fra omkring midt april – primo maj.

Husk at vinterbierne dør ultimo marts måned og der sker derfor en dyk i bistyrken.

Primo maj kan biernes styrke vurderes – lad være med at samle på små familier, de kommer ikke til at give noget større honningudbytte dette år.

Slå den i stedet sammen med en større familie – en god stor familie henter meget mere honning en to mindre.

Bifamilierne kan slås sammen uden avis før Skt. Hans – herefter lægges en avisside imellem.

Dronningegitter og første honningmagasin kan tilsvarende sættes på når bierne har taget hele første magasin. Honning tavler trækkes op over dronningegitret og erstattes af kunsttavler for at give dronning plads til æglægningen.

En familie der er gået i sværmtilstand ikke kan reddes af en udvidelse! Her skal laves et indgreb i stedet.

* * * * *

Primo til medio juli skiftes dronninger – en dronning skal ikke være mere end to år gammel – ægproduktionen falder og hendes produktion af feromoner, – som er det der styrer bisamfundet – falder.

Jomfrudronninger i bur og med en stor klat apifonda, kan tilsættes umiddelbart efter fjernelse af den gamle dronning. Husk at splitten på buret skal fjernes inden tilsætning – Bjarne har bedst erfaring med vandret placering af indføringsburet, tryk det ind i vokstavlen.

Det er også her primo-medio juli at der laves aflæggere, – en forsikring mod vintertab og sværmlystnedsættende.

På dette tidspunkt skal bruges 1 pollen, 2 tavler med forseglet yngel, 1 kunsttavle, 1 fodertavle og rest kunsttavler. Pollentavlen sættes nærmest flyvesprækken, yngeltavlerne herefter…osv.

Aflæggeren flyttes et andet sted hen. Vent en uge, fjern evt. dronningeceller, tilsæt bur med jomfrudronning og en stor klat apifonda, husk at fjerne splitten.

* * * * *

Dronningen og hendes gener betyder rigtig meget… ikke alene for honningudbytte, men også for hvordan familien er at arbejde med, for evnen til at rense ud og for hvor sværmlysten familien er.

Det kan betale sig at købe dronninger af god avl!

Køb evt. jomfrudronninger og par dem selv i parrekassetter – så bliver de parret med droner der er tilpasset dit område.

* * * * *

Sidste honninghøst og indvintring forberedes ca. 3 uger før det skal ske, typisk primo august.

Der byttes rundt på de to nederste kasser. Dronningen og yngel befinder sig formentligt i 2. magasin og det nederste er næsten tomt her står de tavler bierne har overvintret på. Fjern tomme tavler herfra.

I nederste magasin nærmest flyvehullet skal stå 1. pollentavle, herefter 4. yngeltavler og dronningen, bagerst 5. tomme udbyggede tavler. Dronningegitret på.

Tavler med forseglet yngel flyttes til magasin to, bierne heri i kan da nå at krybe.

Fjern allerede nu alle tomme tavler og pollentavler og saml honningtavlerne i et magasin – er der ikke nok honningtavler til at fylde en kasse på familie 1., så sæt honningtavlerne på en anden familie der heller ikke har ti tavler honning tilbage. Således er rigtig meget materiel allerede taget væk og det gør det meget nemmere når dagen for sidste høst kommer.

Det er også her at meget store familier kan deles efter samme princip:  I 1. magasin sættes nærmest flyvehullet 1. pollentavle, herefter 4. yngeltavler, en fodertavle og der fyldes op med tomme udbyggede tavler. Befrugtet dronning i bur og en stor klat apifonda tilsættes. Låg på.

* * * * *

Alt dette er naturligvis under forudsat at VARROA er under kontrol!

* * * * *

Har man mere end én bigård, kan man booste honningproduktionen ved flytte rundt på yngelkasser bigårdene imellem, – men det fik jeg altså ikke helt fat på, så det tør jeg ikke forsøge at referere.

TAK for en god aften med plads til spørgsmål og god snak, Finn, Birte og Bjarne!

Referat: Jannie Jordal, 5.9.2016

Total Page Visits: 4832 - Today Page Visits: 3

Biavl