Formandens beretning for 2019

Året 2018 har været et godt år for Bornholms Biavlerforening. 

For et år siden, da jeg aflagde bestyrelsens beretning for 2017, var mit ønske for 2018 at vejrguderne skulle komme til øen med dejligt solskinsvejr kun brudt af en mild brise, – og det kom til at passe!  

Biernes overlevelse og biavlerens honningudbytte er afhængigt af blandt andet vejret, – og honningen kom til at flyde som aldrig før i de 10 år jeg har været biavler! 

Men vejret er ikke det eneste der har betydning for biernes trivsel – og for insekternes trivsel generelt. Vi valgte derfor i bestyrelsen at lægge navn til og kræfter i ”Bornholm blomstrer” – et projekt under Bornholms landbrug der set ud fra vores perspektiv som biavlere er med til at sætte fokus på de trængte vilkår i den bornholmske natur.  

Manglende biodiversitet, levende hegn der bliver beskåret helt ind til benet, pesticider og fungicider etc. alt sammen er stressfaktorer der rammer hårdt i første led af fødekæden, nemlig insekternes. 

Der er generelt stort fokus på kemikaliernes manipulation af naturen, men ensidigheden i vegetation og manglende levesteder har der ikke på samme måde været oppe i medierne. 

Og i medierne må man stille op ud hvis man vil ud med et budskab.  

Medier som hjemmesiden og vores facebook-gruppe gør desuden, at vores lille forening bliver fundet. Tak til dig, Hardy, for det store arbejde, med vedblivende at gøre vores hjemmeside besøgsværdi og tak til jer der bidrager til at facebook-gruppe Biavler på Bornholm levende med indslag likes og kommentarer. 

Et bevis på at hjemmesiden har sin betydning er søgningen til vores begynderkursus. 

———- 

Begynderkurserne i biavl har igennem de senere år været et tilløbsstykke og 2018 var ingen undtagelse. Fuldt hold (15 stk) havde Bjarne og jeg under vores vinger – Tak til dig, Bjarne, for et god makkerskab!  

Ikke alle deltagere kommer til at holde bier, men kurset skærper helt sikkert deltagernes bevidsthed omkring insekternes verden og de forhold vi byder dem og lur mig om ikke også at de efterfølgende er med til at tale ”biernes sag”. 

Mange nye ansigter dukker op på tirsdagsmøderne og os sammen hjælper vi dem ind i vores fællesskab. 

Det vigtigt at vi erfarne biavlere formår at give vores viden om pasningen af bierne og nødvendigheden af hygiejne videre så vi undgår sygdomme i vores bornholmske bi-bestand. 

Der er nu 61 bornholmske biavlere der er medlem af Danmarks biavlerforening og Bornholms Biavlerforening – derudover er der 6 der alene er lokalmedlemmer. 

_______________________________ 

Tirsdagsmøderne, som hvert år henover sommeren finder sted med et interval på 14 dage, var også i 2018, fristes man til at sige, velsignet af stort fremmøde. Vi har været på besøg i mange forskellige bigårde, store som små, og fået formidlet mange forskellige erfaringer omkring aftenens tema.  

Man kommer altid hjem fra et tirsdagsmøde i biavlerforeningen med frisk mod og nye perspektiver på det at have med bier at gøre. At se andres driftsform er guld værd, det giver muligheden for at vælge til og fra og finde den metode der bedst passer til ens egen biavl – og vi tager erfaringer med hjem fra både store og små biavlere. 

Det ønsker vi i bestyrelsen af fastholde for enhver pris – TAK til alle de der vælger at lægge bigård til og tak til alle jer der kommer. 

Bestyrelsens arbejde har ellers i høj grad været præget af vor fejring af Bornholms Biavlerforenings 130 års jubilæum. Forårets mange møder i den anledning bar frugt den 20. juli, hvor vi – bestyrelsen og en skare frivillige medlemmer – først gennemførte en formidlingsdag om bier og biodiversitet på Gården i Melsted.  

Gården summede formiddag og eftermiddag af alskens aktiviteter fra børneløb til slyngning af honning, udstillinger og salg af honningartikler og mere belærende og informative planchematerialer. Bornholms regionskommune fik overrakt diplom for ”Bivenlighed” og der var debat mellem landmanden og ornitologen omkring påvirkningen af fødekæden når levesteder og biodiversitet er trængt. Og om aftenen mødtes vi til festmiddag  – med honning – tilberedt af Lotte Rued – Det blev en fantastisk dag og aften. 

Jubilæet gav os anledning til at udsende en pressemeddelelse og vi fik adgang til medierne af flere omgang og fik talt biernes sag, – vi var I Mellem os i sommerlandet, i Ekko, TV2 Bornholm, og tidende gav os meget spalteplads. Dejligt. 

Offentligheden fik vi også mulighed for at påvirke, ved alle de andre arrangementer hvor vi har været repræsenteret.  

”Mad til bierne” den lille frøpose er blevet uddelt ved mange anledninger; bl.a. Ved Familiedagen i Multihuset, på Havemarked på Strabo, på Rovfugledagen, ved æbledagen og på Åbent landbrug. 

Vi har fået tilsagn om tilskud fra kommunen til opbygning af en bigård og et stykke af boldbanen bag Multihuset til anlæggelse af en sådan. 

 I oktober indkaldte vi til planlægningsmøde, men måtte konstatere at der ikke var mange ud over bestyrelsesmedlemmerne er dukkede op. Vi har derfor i bestyrelsen erkendt at det arbejdsmæssigt er for stor en opgave for vores forening at løfte, hvis driften alene skal bæres af bestyrelsen. Anlæggelsen af en bigård er således stillet i bero og er i aften til fortsat drøftelse. 

Vores medlemskab af Multihuset har givet os nogle rigtig gode rammer for fælles aktiviteter. 

Vi skal ikke længere ud at finde lokaler for at afholde begynderkursus, her holder vi vores generalforsamling og honningsmagning, der er adgang til køkkenfaciliteter – noget vi bl.a. drager fordel af når vi holder vores årlige gourmetmiddag den første lørdag i november, – der er adgang til sløjdlokale med herlige redskaber. 

Til slut vil jeg sige tak alle jer, der i årets løb har bidraget til forberedelserne og udførelsen af de mange aktiviteter der er omkring bornholms biavlerforenings virke, aktiviteter der er foreningens eksistensberettigelse.  

Og så med et lille hjertesuk minde om at der altid er plads til flere, der vil hjælpe med til foreningens lidt mere kedelige pligter. Så som rengøring i Multihuset og hjælp til kaffebrygning og kagebagning, opstilling og nedtagelse af udstillinger og almindelig hygge, samt oprydning efter aktiviteterne.  
Ligesom man altid er velkommen til at byde ind med en happening eller anden aktivitet. Det ville hjælpe meget på lysten til at fortsætte og udvide vort aktivitetsniveau, hvis flere har lyst at stille op.  

Med ønsket om endnu et rigtigt godt år med bierne: Husk en god biavler, er en der er god til at læse bierne og med rettidig omhu at gør det nødvendige på det rigtige tidspunkt – og det kan vi lære af hinanden! 

At holde bier er stadig lavpraksis, – det det gælder om er at holde vira og parasitter stangen og så i øvrigt blive god til at læse bierne og med rettidig omhu at gøre det nødvendige på det rigtige tidspunkt! 

Det er det vi som biavlere skal lære og derfor vi mødes hver 14 dag hen over sommeren år efter år! 

******* 

Jannie Jordal, februar 2019 

33353total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

biavl – honning – bornholm – bestøvning – bisværm