Formandens beretning for 2019

Året 2019 i Bornholms Biavlerforening         

Nu står jeg her igen og skal aflægge bestyrelsens beretning, – hvad er der sket i året der gik og hvilke forhåbninger der er for det nye år…

Årene i biavlerforeningen minder meget om hinanden og så alligevel ikke.

Det er styret af de ting der er aktuelle omkring pasningen af bierne, og af vejrgudernes lune.

Ny viden skal deles og gammel viden skal støves af, ”de nye” medlemmer skal integreres i biavlerfællesskabet.

Honning skal høstes, behandles og afhændes.

Vi skal tale biernes sag udad til i offentligheden – vi skal formidle biernes nødvendighed og deres sårbarhed.

I vedtægterne står der beskrevet ”Formålet er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme indenfor Bornholm.

* * * * * *

Tirsdagsmøderne er forummet for læring og udveksling af erfaringer, for sparring med andre bi-kolleger og etablering af bi-venskaber og for dannelsen af mentorrelationer.

Vi har været på besøg i mange forskellige bigårde, store som små, og fået formidlet mange forskellige erfaringer om aftenens tema.

Man kommer altid hjem fra et tirsdagsmøde i biavlerforeningen med frisk mod og nye perspektiver på det at have med bier at gøre.

At se andres driftsform er guld værd, det giver muligheden for at vælge til og fra og finde den metode der bedst passer til ens egen biavl – og vi tager erfaringer med hjem fra både store og små biavlere.

Det ønsker vi i bestyrelsen af fastholde for enhver pris – TAK til alle de der vælger at lægge bigård til og tak til alle jer der kommer.

Det er altid rart at mødes og konstatere at biavlere er et klogt, dedikeret og hyggeligt folk!

* * * * * *

Vi forsøgte at give året 2019 en overskrift ”Biodiversitet” og startede bi-året  med at få afklaret hvad begrebet rummer. Meget kort sagt: ”Naturens mangfoldighed og gensidige afhængighed”

Tak for det til dig. Lars Heerfordt.

Jeg hørte efterfølgende begrebet biodiversitet alle steder – og heldigvis er det også et begreb der er nået til Christiansborg, og et område der er kommet større fokus på – ikke mindst under kraftig påvirkning fra vores forening, nemlig Danmarks biavlerforening.

* * * * * *

Multihuset har dannet rammen om mange af vores aktiviteter, vi podede frugttræer i foråret, havde besøg af Biinspektør Per Kristiansen, der talte om varroamiden og hygiejne inde i bistadet –  efterfølgende kom William og Richard fra fødevarestyrelsen forbi og talte om regler og retningslinier i honningbehandlingen.

Vi har holdt Honningbedømmelse og Gourmetmiddag 2019 – – varierede indslag der skal dække både faglighed men også danne grundlaget for et socialt netværk der giver rum til at stille spørgsmål.

Kontakten til de svenske biavlere blev genoplivet, en bilfuld herrer drog mod Sverige i juni og vendte begejstrede hjem, – svenskernes bier er helt anderledes rolige end vores….

I august var der et kort genvisit. Af færgen kørte en busfuld svenske biavlere. De fik set Aksels bigård, drak kaffe og spiste dansk wienerbrød for derefter at handle i Kvickly inden de tog bussen og færgen retur.

* * * * * *

Multihuset danner også rammen for årets begynderundervisning

Begynderkurserne i biavl har igennem de senere år været et tilløbsstykke og 2019 var ingen undtagelse.

Fuldt hold (15 stk) havde Bjarne og jeg under vores vinger – Tak til dig, Bjarne, for et godt makkerskab, – du har valgt at holde en pause så her i 2020 må ”de nye” undvære dine kontante råd og vejledninger, – jeg håber du på et tidspunkt får lyst til at bidrage igen med din enorme bi-viden.

Flere af årets deltagere kastede sig ud i biernes verden med det samme, nogle fulgte årets gang i bigården ved tirsdagsmøderne og venter spændt på at komme i gang her i 2020, – dejligt er det at mærke den begejstring der er vækket for de små bier.

Men det betyder også at mange nye ansigter dukker op på tirsdagsmøderne og forpligter os gamle biavler til at hjælpe dem ind i vores fællesskab.

Det er vigtigt at vi erfarne biavlere formår at give vores viden om pasningen af bierne, om hygiejne og evt. tegn på mistrivsel i bifamilerne videre så vi undgår sygdomme i vores bornholmske bi-bestand.

Meget kan man læse sig til og meget kan man lære via you tube-videoer, men videregivelse af erfaringerne fra en gammel biavler til en ny, er det der skaber den bedste bi-forstand og bi-fornemmelse.

* * * * * *

Bornholms biavlerforening har nu mere end 75 medlemmer, – det er mange og det kræver sit at løfte ansvaret for at ramme alle i de aktiviteter der iværksættes.

Der skal være noget for de nye biavlere, der skal være noget der interesserer de erfarne biavler, der skal være noget for de unge biavlere og for de ældre biavlere, noget for de mandlig og noget der interesserer de kvindelige biavlere.

Jeg vil igen opfordre jer til at give jeres bi-drag til at være med til at løfte den opgave, – alle kan tage stafetten og invitere til et foredrag eller aktivitet. Vi har de fysiske rammer til rådighed i Multihuset og vi har en god økonomi.

* * * * * * *

Også i 2019 lagde vi navn til ”Bornholm blomstrer” – et projekt under Bornholms landbrug der set ud fra vores perspektiv som biavlere er med til at sætte fokus på de trængte vilkår for bierne i den bornholmske natur.

Ensidig beplantning, levende hegn der bliver beskåret helt ned til rødderne, sprøjtegifte – alt sammen stressfaktorer der rammer hårdt i første led af fødekæden, nemlig insekterne.

Biavlerforeningen har sagt ja til også at deltage i ”Bornholm blomstrer” igen i år og vores opgave bliver også i år tage en god bi-snak og dele frøposer ”Mad til bierne” ud bl.a når køerne bliver lukket på græs, ved haveselskabets arrangement i Hareløkkerne og ved rovfugleshowet.

I september var der markvandring sammen med landmændene og tro mig det var et rigtig god møde mellem biavlere, landmænd og naturfredningsforening, – samtale fremmer forståelsen havde jeg en lærer der slyngede ud i tide og utide – men det er ganske vist at barrierer nedbrydes når der bliver sat ord på bevæggrunde og ansigter på menneskene.

* * * * * *

Til slut vil jeg sige tak alle jer, der i årets løb har bidraget til forberedelserne og udførelsen af de mange aktiviteter der er omkring Bornholms biavlerforenings virke, aktiviteter der er foreningens eksistensberettigelse.

* * * * * *

Med ønsket om endnu et rigtigt godt år med bierne:

Husk en god biavler, er en der er god til at læse bierne og med rettidig omhu at gør det nødvendige på det rigtige tidspunkt – og det kan vi lære af hinanden og  derfor vi mødes hver 14 dag hen over sommeren år efter år!

Jannie Jordal, februar 2020

Total Page Visits: 34848 - Today Page Visits: 1

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Biavl