Generalforsamlingsreferater

Generalforsamlings referat Bornholms Biavlerforening tirsdag den 14-2- 17. 35 var mødt.

 
 
1. Valg af dirigent. Anette Møller blev valgt
2. Bestyrelsens beretning. Se bilag.
3. Fremlæggelse af regnskabet.  Der var indtægter på 13050.kr udgifter 
    9343.kr overskud 3706.kr Status 40871.kr
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år. Kontingent
    uændret 150.kr.  Planer for 2017.  Se hjemmesiden/formandens
    beretning.
5. Forslag fra medlemmerne. Der var ikke indkommer nogle.
6. Valgforbund.( jævnfør DBF § 5 Stykke 7 )  Ikke aktuelt.
7. Valg til bestylelsen.Flemming Skou, Flemming Mogensen og Janni e
     Jordal er på valg, de blev alle genvalgt.
    Poul-Erik Christoffersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Nancy   
     Kofoed valgt.
   Bestyrelses supplant- vælges for et år. Nancy Kofoed er på valg.
    Da Nancy kom i bestyrelsen skulle der vælges en ny, det blev Hardy 
    Lund Olsen.
8. Valg af revisor og reviser suppleant.
    Frantz Bøvig er på valg, Frantz blev genvalgt.
    Revisor supplant vælges for et år Ole Hertz er på valg, Ole blev
    genvalgt.
9. Eventuelt.
    Der blev debateret lidt forskeligt !
    Blomster rabatter i kornmarker.
    Manglende føde for bierne.
    Varoa “dims” se Swinty hjemmeside.
    Observations bigårde nedlægges på landsplan.
    Evt. rundsending af lobbyister underskrifts indsamliger , relateret til
    biavl.

Generalforsamling tirsdag den 23-2-16  kl 19.00

Der var mødt 27 medlemmer.

 1. Valg af dirigent. Ole Hertz blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning. Se bilag.
 3. Fremlæggelse af regnskabet, se bilag.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, her under kontingent fastsættelse. Planen kan ses på hjemmesiden. Kontingent uændret 150 kroner.
 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ikke indkommet nogle.
 6. Valgforbund. ( jævnføre DBF § 5 Stykke 7)ikke aktuelt.
 7. Valg til bestyrelsen. ( der skal vælges 2 stk. )  Poul-Erik Christoffersen er på valg. Poul Erik blev genvalgt. Bjarne Westerdahl er på valg. Bjarne blev genvalgt. Bestyrelses suppleant- vælges for 1 år. Nancy Kofod  er på  valg. Nancy blev genvalgt.
 8. Valg af revisor og revisor suppleant. Bertil Ekstrøm er på valg. Bertil blev genvalgt. Revisor Suppleant vælges for 1 år. Ole Hertz er på valg. Ole blev genvalgt.
 9. Eventuelt: Forslag til aktivitet : Møde med Frøavlere. Bi loppemarked.                                       Bi hotel.  Foredrag med Clodis. Evt. nedsætte udvalg/gruppe til specifikke arrangementer. Høre med Bertil om Plantagen kan/vil smelte /vaske rammer

* * * * * * * * * * * * *  *

Generalforsamlingen 2015 – referat

Tirsdag den 24.2.15 kl. 19 på Kildebakken.

21 medlemmer var mødt.

 

 1. Valg af dirigent, Annette Møller blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning, se bilag.
 3. Fremlæggelse af regnskabet, se bilag.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, her under kontingent fastsættelse. Planen kan ses på hjemmesiden. Kontingent uændret 150 kroner.
 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ikke indkommet forslag.
 6. Valgforbund. ( jævnføre DBF § 5 Stykke 7)ikke aktuelt.
 7. Valg til bestyrelsen. ( der skal vælges 3 stk. )

Christian Thøgersen er på valg – modtager ikke genvalg. Flemming Skou blev valgt.

Flemming Mogensen – modtager genvalg. Genvalgt.

Jannie Jordal – modtager genvalg. Genvalgt.

Bestyrelses suppleant- vælges for 1 år

Nancy Kofoed – modtager genvalg. Genvalgt.

 1. Valg af revisor og revisor suppleant.

Frantz Bøving er på valg. Genvalgt.

Revisor Suppleant vælges for 1 år

Flemming Skou –modtager genvalg. Flemming kom i  bestyrelsen og kunne ikke vælges, Ole Hertz påtog sig hvervet.

 1. Eventuelt. Flere ting blev drøftet, bigårdsregister, Følordning, Branding, Folkeuniversitetet, Told og skat, Fødevarestyrelsen.

 

Der blev serveret kaffe  og Christians hjemmebagte kringle.

 

Den 6-5-15. konstituerede bestyrelsen sig som følger-

Formand- Poul Erik Christoffersen

Kasserer- Flemming Skou

Sekretær- Flemming Mogensen

Webmaster- Jannie Jordal

Bjarne Westerdahl

* * * * * * * * * * * * * *

Generalforsamlingen 2014 – referat

Tirsdag den 18-2-2014  kl. 19 på Kildebakken.

 

 1. Valg af dirigent. Annette Møller blev valgt. Generalforsamlingen var rettidig varslet.
 2. Bestyrelsens beretning ved Karin True. Godkendt.
 3. Fremlæggelse af regnskabet. Kristian Thøgersen. Regnskabet blev godkendt.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.
 5. Bestyrelsens planer for 2014. Tirsdagsmøder, Melstedgård, Rovfuglemarked, Sensorik og honnigkvalitet.
 6. Bestyrelsen foreslår uændret lokalkontingent på 150 kr. Godkendt.
 7. Forslag fra medlemmerne.
 8. Der er ikke fremkommet nogen forslag fra medlemmerne.
 9. Bestyrelsen har følgende forslag- skal godkendes for 2. gang:
 • 3 Medlemskab: ændres fra følgende §3 Medlemskab: som medlem kan optages enhver der har interesse for foreningens formål.

Til følgende: § 3 Medlemskab:

Stk. 1. – Som medlem kan optages enhver ,der har interesse for foreningens formål.        Stk. 2. – som medlem af Bornholms Biavlerforening kan optages enhver, der opfylder §3 stk. 1  til et, af generalforsamlingen, fastsat kontingent.                                                                  Stk. 3. – ethvert medlem af Bornholms Biavlerforening, der ønsker at blive valgt eller stemme ved generalforsamlingen skal ud over lokal medlemskab af Bornholms Biavlerforening være medlem af Danmarks Biavlerforening. Dette blev vedtaget.

 1. Valg til bestyrelsen – ifølge vedtægterne skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på denne generalforsamling.

Følgende er på valg:

Karin True er på valg – ønsker ikke genvalg –blev erstattet af Poul Erik Kristoffersen.

Bjarne Westerdahl  er på valg – modtog genvalg.

Bestyrelsessuppleant: Nancy Kofoed er på valg – modtog genvalg-Valgt for et år.

 1. Revisor: Vælges for 2 år.

Bertil Ekstrøm er på valg- modtog genvalg.

Revisor suppleant: vælges for 1 år.

Flemming Schou er på valg og blev genvalgt

 1. Der blev vendt flere emner: Skolebigård, Facebook, Apiterapi, Karins gård som fælles  ” slyngerum”, Agerhønselaug.

Der var mødt 19 medlemmer til generalforsamligen, der blev serveret kaffe og Kristians kringle.

 

Generalforsamlingen 2013 – referat:

Generalforsamling i Bornholms Biavlerforening tirsdag d. 23. februar 2013 kl. 19.00

på Kannikegård Aakirkeby.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. – Frantz Bøving blev valgt til dirigent

2. Bestyrelsens beretning. – Karin aflagde beretning og der var enkelte kommentarer til denne.

3. Fremlæggelse af regnskab. – Christian Thøgersen aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt efter enkelte spørgsmål til nogle poster og med en uddybende kommentar fra Karin vedr. udgifterne til formandsmøder og generalforsamling i Danmarks Biavlerforening.

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse.

a.  Bestyrelsen fremlægger planer for aktivitetsplan for foråret 2013 – der blev fremlagt en oversigt over  de planer bestyrelsen har for aktiviteter for 2013. Herunder besøg af SKAT, Fødevarestyrelsen, møde med Per Kryger, møde med de lokale biinspektører vedr. det centrale Bigårdsregister og andre aktuelle temaer, ønske om møde om markedsføring og afsætning samt almindelige temaaftener i medlemmernes bigårde.
Der blev stillet forslag om at bede de nye biavlere stille bigårde til rådighed, hvor en erfaring biavler kunne være ansvarlig for temaet. Der erplanlagt begynderkurser og generalforsamlingen ønskede, at der blev afholdt separate praktiske møder for begyndere, da der var behov for forskellige drøftelser for begyndere og erfarne biavlere. Taget til efterretning. Der blev drøftet ønske om skolebigård og lokale til aktiviteter om vinteren. Vi kan bruge medborgerhuset i Hasle, men der afsøges muligheder midt på øen først. Ole vil prøve at få en afklaring om vi kan benytte Klippebo i Ekkodalen. Alle biavlere opfordres til at melde ind til Karin, om de vil være mentor for en begynder i biavl. Vi har brug for alle.

b. Bestyrelsen foreslår at lokalkontingentet forbliver uændret på 150 kroner. Kontingentet er uændret i 2014

5. Forslag fra medlemmerne:

a. Der er fremkommet følgende forslag fra Finn og Birte:

Ophævelse af rabatmedlemskab -For at kunne vælges til noget i foreningen skal man have betalt fuldt kontingent.

b. Bestyrelsen har følgende modforslag:

§ 3 Medlemskab: ændres fra følgende: § 3 Medlemskab: Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål, til følgende: § 3 Medlemskab. Stk 1 – som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. Stk 2 – som medlem af Bornholms Biavlerforening kan optages enhver, der opfylder 3 stk 1 til et af  generalforsamlingen fastsat kontingent.

Stk 3 – ethvert medlem af Bornholms Biavlerforening, der ønsker at blive valgt eller stemme ved generalforsamlingen skal ud over lokal medlemskab af Bornholms Biavlerforening være medlem af Danmarks Biavlerforening.

Forslag b blev valgt og det betyder, at vedtægtsændringen kan træde i kraft, hvis den godkendes på generalforsamlingen i 2014. samtidig blev bestyrelsen opfordret til at stille følgende forslag til generalforsamlingen i Danmarks Biavlerforening: At der oprettes familiemedlemsskab. Det kan vi desværre ikke, da fristen for forslag var d. 18. februar.

6.
Valg til bestyrelsen  – ifølge vedtægterne skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
på denne generalforsamling. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Christian Thøgersen er på valg – modtager genvalg – blev valgt.

Flemming Mogensen er på valg – modtager genvalg – blev valgt.

Ole Hertz ønsker at udtræde af bestyrelsen på grund af arbejdsmæssige forhold – Jannie Jordal blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Jannie Jordal er på valg – modtager genvalg – blev valgt..

Bestyrelsessuppleant: Vælges for 1 år – som bestyrelsessuppleant blev valgt Nancy Kofoed.

7.  Revisor: Vælges for 1 år. Frantz Bøving er på valg – blev genvalgt

Revisorsuppleant: Flemming Schou er på valg – blev genvalgt.

8. Eventuelt:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

biavl – honning – bornholm – bestøvning – bisværm